Artikler
april 12, 2021

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Resultater fra Landsforsøgene 2015 kan ses her.


Brassitrel Pro
Brassitrel Pro

Baggrund for YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO tilfører næringsstofferne bor, magnesium, molybdæn, mangan, calcium og en mindre mængde kvælstof. Denne sammensætning bygger på mange års forsøg og undersøgelser af indhold i planter. De samme tendenser ses i danske undersøgelser.

Planteanalyser fra danske landbrugsafgrøder, forsøg samt registreringsnet m.m. viser ofte mangel på mikronæringsstoffer. I vinterraps er det især indholdet af bor og magnesium som er lavt, men også kalcium og molybdæn ses i en del tilfælde at være for lavt. I enkelte tilfælde ses også lave indhold af mangan. Analyserne kan ses i Oversigt over Landsforsøg 2011.

Analyseresultaterne tyder på at planterne i løbet af vækstsæsonen er udsat for en form for mangel på mikronæringsstoffer, hvilket betyder at betingelserne for optimal vækst er reduceret. Det kan for eksempel være i perioder med hurtig vækst, hvor planten gerne vil gro, men rødderne ikke kan levere næringsstoffer tilpas hurtigt til at opfylde behovet i planten. Dette er tilfældet i varmt og tørt vejr. I koldt vejr er der en lille fordampning fra planten og dermed et mindre optag af næringsstoffer via vandstrømmen indtil planten. Dette giver ofte bormangel især hvis reaktionstallet samtidigt er højt. Magnesiummangel ses ved lave magnesiumtal i jorden, og ofte ved høje kaliumtal da kalium og magnesium konkurrerer om optagelsen i planten.

Som det eneste af mikronæringsstofferne bliver molybdæn mindre tilgængeligt med faldende reaktionstal. Høje niveauer af fosfor i jorden kan også hæmme optagelsen af molybdæn. Tilsvarende kan høje sulfatkoncentrationer begrænse optaget af molybdæn, da de to næringsstoffer konkurrerer om optagelsen. Dette kan være et problem hvis alt svovl tilføres af en gang eller der gives meget svovl, f.eks. ved gylle forsuret med store mængder svovlsyre. Manganmangel opstår når jorden er løs og tør og når reaktionstallet er højt. Derfor følges mangan- og bormangel ofte ad.

Udenlandske forsøg Yara har udført en lang række forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO rundt om i de lande Europa hvor produktet er markedsført. Vi har samlet en række af forsøgene under afsnittet her:

Forsøg Brassítrel pro

Forsøg med Brassitrel Pro

Forsøg YaraVita Brassitrel PRo

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO kan købes gennem vores webshop eller hos en af følgende grovvareforhandlere:

YaraVita DLA forhandlere.PNG