Artikler
april 13, 2021

Bormangel raps

Raps bortfører betragtelige mængder af især bor, og bormangel i raps kan medføre voldsomme udbyttetab. Bormangel optræder typisk på sandede jorder med høje reaktionstal, og det forstærkes af tørre forhold.


Bormangel raps
Bormangel raps

Symptomerne på bormangel varierer i løbet af vækstsæsonen. I det tidlige forår ses symptomerne især som vækstrevner, hule områder i stænglen og deforme og krøllede blade – se billede 1 og 2. Senere på foråret vil bormangel medføre reduceret knopdannelse, dårlig reproduktion og svag blomstring.

Fra Yara anbefaler vi, at man imødegår mangel på bor og øvrige mikronæringsstoffer i raps med YaraVita BRASSITREL PRO, der udbringes med 2-3 L/ha nu og evt. igen i løbet af strækningsfasen. Herved får planterne dækket deres fulde behov for bor og molybdæn, og der tilføres desuden mangan, magnesium og calcium. Det betyder, at planterne er dækket godt ind på de næringsstoffer, hvor mangel er mest sandsynlig.

Yaras mikronæringsprodukter er nemme at anvende og har generelt god blandbarhed med øvrig kemi. På tankmix.com kan du oprette forskellige blandinger og se, hvordan blandbarheden er i den aktuelle sprøjtning, der skal udføres. Produkterne sælges gennem DLA. 

Mikronæring - raps.png
Vækstrevner i raps som følge af bormangel       

 

Mikronæring - raps_2.png
Deforme blade som følge af bormangel