Artikler
maj 11, 2018

Bibeholde en grøn bladmasse

En anden vigtig faktor i at opnå høje hvedeudbytter, er at holde bladene grønne indtil afslutningen af kernefyldningsperioden og derved indfange så meget af det indfaldende lys som muligt og konvertere det til udbytte.


Bibeholde en grøn bladmasse
Bibeholde en grøn bladmasse

Afgrødernes næringsstoffer og en grøn bladmasse

Kvælstof, kalium og magnesium er alle af stor betydning for at kunne bibeholde en grøn bladmasse. Klorofyl er et kvælstof og magnesiumrigt protein, som giver planten dens grønne farve og er samtidig central for selve photosynteseprocessen. Sammenspillet mellem indholdet af klorofyl i bladene og kvælstof er veldokumentet, hvor klorofyl indholdet stiger sideløbende med kvælstof indholdet.

Utilstrækkelige mængder kalium kan føre til for tidlig visnen og lejesæd. Kaliummangel i selve strået kan føre til en mere skrøbelig afgrøde, som er i større fare for lejesæd og kan reducere både udbytte og kvalitet dramatisk. Efterspørgslen på kalium er større end på alle andre næringsstoffer med størstedelen optaget i foråret. Imellem begyndelsen på buskningen og enden på buskningen vil optagelsen i hvede ligge på i gennemsnit omkring 7.7 kg K20 / dag.
Tilførslen af kalium bør derfor målrettes til at efterkomme dette behov.