Artikler
oktober 28, 2021

Bestem kvælstofoptaget i vinterraps inden vinter

Af: Jesper Juul Ulnitz

For bedre at kunne justere og planlægge den optimale kvælstofmængde til vinterraps, kan kvælstofoptaget i vinterraps med fordel bestemmes. Store kvælstofoptag i efteråret kan reducere den optimale mængde kvælstof som skal tildeles i foråret.


Bestem kvælstofoptaget i vinterraps inden vinter
Bestem kvælstofoptaget i vinterraps inden vinter

Der er igen i dette efterår stor variation i rapsmarkernes udvikling og dermed også en stor variation i kvælstofoptaget på nuværende tidspunkt.

Generelt skal en normalt udviklet rapsplante have optaget 50 kilo kvælstof pr. hektar, inden væksten går i stå for vinteren.

Alle kvælstofanbefalinger beror på en antagelse om en normal udvikling i efteråret, hvorfor det er en god idé at vurdere udviklingen af rapsmarkerne, inden nattefrosten sætter ind og vinteren begynder.

Kvælstofoptaget i efteråret har betydning for behovet i foråret

Undersøgelser har vist, at hvis rapsen har optaget meget N i efteråret, så kan tildelingen reduceres i foråret. Som tommelfingerregel i danske anbefalinger siger man, at halvdelen af det rapsen har optaget i efteråret, ud over 40 kg N, kan trækkes fra forårstildelingen. Det vil sige, at hvis det vurderes, at rapsen har optaget 90 kg N i efteråret, så kan forårstildelingen reduceres med (90-40)/2 = 25 kg N.

En lignende sammenhæng er vist i tyske forsøg. I figur 1 ses, at et stort N optag i efteråret medfører en væsentlig mindre optimal kvælstofmængde i foråret. Kurverne er fra 8 forsøgssteder i Tyskland i årene 2006-08. En normalt udviklet vinterraps vil i efteråret optage cirka 50 kg N/ha. I praksis kan dette bruges, således at forårstildelingen korrigeres med kvælstofoptaget i efteråret. Ud fra resultaterne i figur 1 skal den samlede kvælstoftildeling korrigeres med 70 % af kvælstofoptaget i efteråret, som afviger fra normalen på 50 kg N/ha. Er der eksempelvis optaget 90 kg N i efteråret, kan den planlagte optimale kvælstoftildeling korrigeres med 30 kg N (70 % af 40 kg N).

imageoqcf.png

Figur 1: Sammenhæng mellem optimal kvælstoftildeling og kvælstofoptag om efteråret i vinterraps. (Workshop om vinterraps) Kilde: Klaus Sieling, Johannes Henke, Henning Kage. Institute of Crop Science and Plant Breeding, Christian-Albrechts University at Kiel, Germany

Graduer mængden i foråret

Teoretisk betyder et stort kvælstofoptag i efteråret at rapsen har nemmere ved at starte til foråret. I sådanne områder med stort kvælstofoptag, kan der således tildeles en mindre mængde kvælstof i foråret.

I Landsforsøg fra 2012 med graduering af kvælstof om foråret ud fra sensor-scanning af rapsmarken foretaget om efteråret, viste at graduering medførte et merudbytte på cirka 100 – 175 kr/ha (afhængig af rapspris). Teorien, som blev eftervist, er at et stort kvælstofoptag i efteråret betyder, at merudbyttet ved tilførsel af kvælstof i foråret er faldende. I forsøgene blev rapsen tildelt 75 kg N i efteråret og i foråret blev der grundgødet med 50-80 kg N, hvorfor der var 26 - 56 kg N til omfordeling. Denne omfordeling medførte i de udførte to forsøg et merudbytte på 19 – 43 kg frø pr. ha.

Mål kvælstofoptaget med Atfarm

I Atfarm-appen er det muligt nemt at bestemme kvælstofoptagelsen i vinterraps og vinterhvede. Dette gøres i Atfarm-appen ved at indtegne rapsmarken og tage et billede med mobiltelefonen, hvorefter en billedbehandlingsalgoritme, estimerer kvælstofoptaget.

Forskellige kvælstofoptag er bestemt med billedanalysen i Atfarm. Nedenstående er eksempler på hvordan rapsen kan se ud ved forskellige kvælstofoptag.

Kvælstofoptag: 80 kg N/ha

Kvælstofoptag 50 kg N/ha

Kvælstofoptag: 40 kg N/ha

imagepxmjo.png imagefatmh.png imagelqajo.png

 

De forskellige kvælstofoptag kan tages i betragtning når gødningsplanen laves i løbet af vinteren.

Billedbehandlingsalgoritmen bestemmer kvælstofoptaget udfra bladdækket. Dette giver en begrænsning, når rapsen bliver meget kraftig, hvorfor metoden kun gælder optil kvælstofoptag på 80-90 kg N/ha.