Yara N-Barometer 2. måling


Kvælstofoptaget i nulparcellerne er på trods af de kolde forhold, generelt højere end sidste år. Desuden har leddene med 100 kg N i opstart flere steder optaget markant mere kvælstof end leddene med 50 kg N i opstart. Samlet betyder det, at vi vurderer, at det på de fleste lokaliteter er tid at gødske vinterhveden anden gang, hvis det ikke allerede er sket. Der gødes efter et forventet udbytteniveau med 20-25 kg N pr ton forventet ton kerne afhængig af ønsket til proteinindhold. Vinterhveden færdiggødes ikke nu på nuværende tidspunkt, men bør gødskes op til 150-160 kg N/ha. Den resterende mængde kvælstof bruges afhængig af behov i stadie 37-45, hvor det stadig er muligt at gøde til udbytte, men hvor gødskningen også påvirker proteinindholdet.

Lokaliteter 2021

Haderslev

Forfrugt: Hvede
Sort: Kvium
Sådato: 12. september
Forventet udbytte: 95 hkg
JB: 5

Kvælstofoptaget i nulparcellen er pga det kolde forhold sat lidt i stå og der er ikke optaget mere kvælstof i forhold til målingen for ca. 14 dage siden.

De tilførte 50 kg kvælstof ved vækststart (10. marts) er nu ikke længere tilstrækkelig til at understøtte væksten og der ses et højere kvælstofoptag i parceller, som er tilført 100 kg N ved vækststart. Anden kvælstoftildeling er derfor udført 14. april.

2 Haderslev N-tildeling 14042021.JPG

Vojens

Forfrugt: Vinterraps
Sort: Pondus
Sådato: 4. september
Forventet udbytte: 90 - 95 hkg
JB: 6

Kvælstofoptaget i nulparcellen er pga det kolde forhold sat lidt i stå, og der er ikke optaget mere kvælstof i forhold til målingen for ca. 14 dage siden. Kvælstofoptaget har stået stille siden forrige måling.

De tilførte 50 kg kvælstof ved vækststart (10. marts) var allerede ved sidste måling ikke længere tilstrækkelig til at understøtte væksten, og der ses et højere kvælstofoptag i parceller, som er tilført 100 kg N ved vækststart.

2 Vojens N-tildeling 15042021.JPG

Lolland

Forfrugt: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: ?
Forventet udbytte: 90 - 95 hkg
JB: 6

Kvælstofoptaget i nulparcellen er moderat og jorden har på en måned, kun leveret omkring 5 kg N/ha. Det skyldes formentlig det kolde forår indtil nu.

De tilførte 50 kg kvælstof ved vækststart (10. marts) er nu ikke længere tilstrækkelig til at understøtte væksten, og der ses et tydeligt højere kvælstofoptag i parceller, som er tilført 100 kg N ved vækststart. Den anden kvælstoftildeling er derfor udført 14. april.

2 Lolland N-tildeling 15042021.JPG

Ringsted

Forfrugt: Vinterhvede
Sort: Torp
Sådato: ?
Forventet udbytte: 90 - 95 hkg
JB: 6

Kvælstofoptaget i nulparcellen er moderat og jorden har på en måned, kun leveret omkring 7 kg N/ha. Det skyldes formentlig det kolde forår indtil nu.

De tilførte 50 kg kvælstof ved vækststart (10. marts) er nu ikke længere tilstrækkelig til at understøtte væksten, og der ses et tydeligt højere kvælstofoptag i parceller, som er tilført 100 kg N ved vækststart. Den anden kvælstoftildeling er derfor udført 15. april.

2 Ringsted N-tildeling 15042021.JPG

2 Mark 50-0-100 kg N.JPG
Billedtekst: 50 kg N, 0 N og 100 kg N pr ha.

Tilst

Forfrugt: Rajgræs
Sort: Informer
Sådato: ?
Forventet udbytte: ?
JB: ?

Der har været meget beskeden vækst siden osptart – uanset gødningsniveau. Således ligger både mark og maksparcel kun 2-3 kg N over nulparcel, og nulparcellen har overhovedet ikke optaget kvælstof siden opstart. Det tyder på en kold og langsom lokalitet, hvor 2. gødskning ikke har den store hast.

2 Tilst N-tildeling 13042021.JPG

Skanderborg

Forfrugt: Hvede
Sort: Informer
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  ?
JB: ?

Kvælstofoptaget i nulparcellen er ikke kommet i gang, men der har været respons for tildeling af både 50 og 100 kg N N/ha, og der er lidt mere gang i optaget end tilfældet er i Tilst. Anden kvælstoftildeling gennemføres derfor 20. april.

2 Skanderborg N-tildeling 20042021.JPG

Låsby

Forfrugt: Raps
Sort: Informer
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  ?
JB: ?

Der er optaget 5-6 kg N fra jordpuljen siden første måling, og der har været respons for tildeling af både 50 og 100 kg N, idet begge strategier har medført et optag på 13-15 kg N mere end nulparcellen. Det er derfor på tide med yderligere kvælstof for at understøtte væksten. 

2 Låsby N-tildeling 19042021.JPG

Gistrup

Forfrugt: ?
Sort: Sortsblanding
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  ?
JB: ?

Denne følger mønsteret fra Låsby. Der er optaget 5-6 kg N fra jordpuljen siden første måling, og der har været respons for tildeling af både 50 og 100 kg N, idet begge strategier har medført et optag på 13-15 kg N mere end nulparcellen. Der er gødet anden gang 15. april.

2 Gistrup N-tildeling 16042021.JPG

Klarup

Forfrugt: ?
Sort: Drachmann
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  ?
JB: ?

Her har næsten ikke været noget kvælstofoptag mellem de to målinger. Således har maksparcellen kun optaget 3 kg N og mark og nulparcel har stort set ikke rørt på sig. Det er en kold og sen lokalitet, der erfaringsvis kan give høje udbytter, når først den kommer i gang.

2 Klarup N-tildeling 16042021.JPG