Yara N-Barometer 1. måling 2021

Måling af kvælstofoptag den 31. marts på to lokaliteter lige før påske, årets hidtil varmeste forårsdag med 19,5 grader i Sønderjylland, viser en høj mineralisering fra jorden, og at vinterhveden er begyndt at optage det tilførte kvælstof. Vinterhveden er gødet første gang 11. marts med henholdsvis 50 og 100 kg N/ha. I Vojens begynder vinterhvede tilført 50 kg N/ha ved opstart at mangle kvælstof, og det vil derfor snarest være tid at udføre anden gødningstildeling.

Lokaliteter 2021

Haderslev

Kvælstofoptaget i nulparcellen er på 30 kg N/ha, og er relativt stort i forhold til gennemsnittet (5 års landsgennemsnit på 23 kg N/ha pr. 1. april). Det tyder på, at mineraliseringen af kvælstof fra jorden er kommet godt i gang.

Kvælstofoptaget i de gødede parceller er 7 kg større end i nulparcellen. Således er der en tydelig effekt af det tilførte kvælstof.

Kvælstofoptaget i parcellen tilført 100 kg N/ha er ikke større end i parceller startet op med 50 kg N/ha. Således mangler vinterhveden endnu ikke mere kvælstof.

Haderslev før st 31.JPG

Forfrugt: Hvede
Sort: Kvium
Sådato: 12. september
Forventet udbytte: 95 hkg
JB 5

Haderslev 060421.jpg
Haderslev: Stadie 27 - 31. marts. Nulparcellerne ses tydeligt i forsøget

 

Vojens – vinterhveden mangler kvælstof

Kvælstofoptaget i nulparcellen er på hele 37 kg N/ha, og er stort i forhold til gennemsnittet (5 års landsgennemsnit på 23 kg N/ha pr 1. april). Det tyder på, at mineraliseringen af kvælstof fra jorden er kommet godt i gang, og at der er fart på vinterhveden.

Kvælstofoptaget i de 50 kg N/ha gødede parceller er 10 kg større end i nulparcellen og 13 kg større for parceller tilført 100 kg N/ha ved vækststart. Det tyder på, at vinterhveden har opbrugt de første 50 kg kvælstof, hvorfor der i disse parceller bør tilføres mere kvælstof. Det er tid til hurtigt at udføre 2. gødningstildeling.

Vojens før st 31.JPG

Forfrugt: Vinterraps
Sort: Pondus
Sådato: 4. september
Forventet udbytte: 90 - 95 hkg
JB 6

Vojens 060421.jpg

Vojens: Vinterhvede stadie 27 – 31. marts. Venstre: 50 kg N/ha, Midt (med hvid stok): 100 kg N/ha. Højre: 0 kg N/ha

Nordjylland

Længere nordpå i landet har hveden knap så meget fart på. Her har vi den 6. april målt i 7 nulparceller mellem Randers og Ålborg. Siden anlæg har disse nulparceller optaget fra 1 til 12 kg N, hvilket viser hvor meget mineraliseringen svinger i et forholdsvis afgrænset område. De omkringliggende marker ligger fra 2 til 12 kg N højere end de tilhørende nulparceller i optag, og kun i en enkelt af de nordjyske marker er optaget så højt, at 2. gødningstildeling er umiddelbart forestående.