Yara N-Barometer 5. Måling 2020

Den femte og sidste måling af kvælstofoptaget i hvedeforsøgene, som danner grundlag for Yara N-barometer 2020 er udført i vinterhvedens stadie 45, dog på nær lokaliteterne i Himmerland og Nordjylland, som endnu ikke har nået stadie 45.

Markant øget kvælstofoptag i forsøgene

Kvælstofoptaget i forsøgene er øget markant på alle lokaliteter siden sidste måling. Undtaget herfra er lokaliteten på Lolland, hvor der næsten ikke har været noget kvælstofoptag siden stadie 37. Samlet set ligger lokaliteterne i Sønderjylland nu noget over de øvrige i kvælstofoptag. Der er generelt god respons for stigende tilførsel op til 200 kg N/ha, og leddet med 200 kg N ligger fra 110 kg N optaget ved Århus til 170 kg N optaget ved Haderslev. Det tyder på, at optimum for kvælstoftilførsel generelt ligger noget højere end sidste år og også højere end gennemsnittet for de tidligere år med kvælstofbarometer. Nedenfor er vist to billeder fra forsøget i Himmerland, der også illustrerer det høje behov. Der er meget svag vækst og svag kvælstofoptagelse i leddet uden tilførsel og tilsvarende god vækst og højt optag i de stærkt gødede led. Det viser nok en gang, at mineraliseringen har været beskeden, samtidig med at vækstforholdene muliggør stort kvælstofoptag. Dermed er et øget behov til stede. Det højere behov bør man især være opmærksom på, hvis man går efter højt proteinindhold og brødhvedekvalitet. I så fald bør man vurdere markerne og eventuelt måle dem igennem med Yara N-tester. Det er meget sandsynligt, at der vil være økonomi i en sen proteingødskning i år.

I det nedenstående er de 8 lokaliteters forsøg behandlet hver for sig.

Tv: 0-N parcel, Himmerland | Th: 300 kg N parcel, Himmerland
Tv: 0-N parcel, Himmerland | Th: 300 kg N parcel, Himmerland

Århus Vest (Velas 1)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 29. maj. Hveden var i stadie 45.

Nu er kvælstofoptaget for alvor kommet i gang, og næsten på niveau med tidligere års forsøg. Der er optaget den tildelte mængde op til 100 kg N/ha, og der er fin respons for stigende tildeling op til 150 kg N/ha. Der er dog ikke optaget mere end 110 kg N i noget led.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 209 kg N/ha.
N-min målt i marts: 15 kg N/ha
Udbytteforventning: 8,5 ton/ha

Velas 01 5. måling

Århus (Velas 2)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 29. maj. Hveden var i stadie 45.

Dette forsøg ligner forsøg nr. 1 en del. Kvælstofoptaget er for alvor kommet i gang, og næsten på niveau med tidligere års forsøg. Der er optaget den tildelte mængde op til 100 kg N/ha, og der er fin respons for stigende tildeling op til 200 kg N/ha. Der er dog ikke optaget mere end 120 kg N i noget led.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 209 kg N/ha.
N-min målt i marts: 16 kg N/ha
Udbytteforventning: 8,5 ton/ha

Velas 02 - 5.måling 2020

Horsens (Velas 3)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 29. maj. Hveden var i stadie 45.

Her har der også været et stort kvælstofoptag siden sidste måling, og der er effekt af stigende tildeling helt op til 300 kg N/ha. Det tyder på et stort behov og potentiale i denne mark. Dog er der kun optaget 130 kg N, hvor der er optaget mest, hvilket er nogenlunde på niveau med sidste års forsøg.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterraps
Kvælstofnorm: 186 kg N/ha.
N-min målt i marts: 9 kg N/ha
Udbytteforventning: 9,0 ton/ha

 

Velas 03 - 5.måling

Brabrand (Velas 4)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 29. maj. Hveden var i stadie 45.

Denne lokalitets forsøg ligner de to andre Århusforsøg til forveksling. Nu er kvælstofoptaget for alvor kommet i gang, og næsten på niveau med tidligere års forsøg. Der er optaget den tildelte mængde op til 100 kg N/ha, og der er fin respons for stigende tildeling op til 150 kg N/ha. Der er dog ikke optaget mere end 110 kg N i noget led.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Alm. rajgræs
Kvælstofnorm: 186 kg N/ha.
N-min målt i marts: 13 kg N/ha
Udbytteforventning: 9,0 ton/ha

Velas 04 - måling 5.

Holeby – Lolland (Vkst 05)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 25. maj. Hveden var i stadie 45.

Dette forsøg skiller sig markant ud fra de øvrige idet, der stort set ikke har været noget kvælstofoptag siden sidste måling, uanset tilførsel. Forsøget lå markant foran de øvrige ved sidste måling, men er nu på niveau med disse. Der er effekt af stigende tilførsel helt op til 300 kg N/ha, hvilket tyder på et højt udbyttepotentiale.

Sort: Torp
Jordtype: Lerjord - JB 6
Forfrugt: Konserversært
Kvælstofnorm: 208 kg N/ha.
N-min målt i marts: 9 kg N/ha
Udbytteforventning: 9,5 ton/ha

 

graf vkst 5 måling

Haderslev – Ultang (SLF 06)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 27. maj. Hveden var i stadie 45.

Kvælstofoptaget ligger på et meget højt niveau, og 150 kg N/ha er ikke længere tilstrækkeligt. Der er ved alle tilførselsniveauer optaget markant mere kvælstof på denne lokalitet end på de øvrige, og trods stor mineralisering er der effekt af stigende tilførsel helt op til 300 kg N/ha, hvilket tyder på et højt udbyttepotentiale.

Sort: Kws Schimitar
Jordtype:
Forfrugt:
Kvælstofnorm: 190
N-min målt i marts:
Udbytteforventning: 10 ton/ha

5. måling SLF

Haderslev (SLF 07)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 27. maj. Hveden var i stadie 45.

Kvælstofoptaget ligger generelt på et højt niveau, og 150 kg N/ha er ikke længere nok. Som i det andet sønderjyske forsøg er der stor mineralisering, men alligevel effekt af tilførsler op til 250 kg N/ha, hvilket tyder på stort udbyttepotentiale.

Sort:
Jordtype:
Forfrugt:
Kvælstofnorm:
N-min målt i marts:
Udbytteforventning: 9,5 ton/ha

SLF 07 - 5. måling

Kongerslev (AgriNord 08)

Femte måling af kvælstofoptaget er foretaget d 02. juni. Hveden var i stadie 45.

Denne lokalitets forsøg ligner Århuslokaliteterne i kvælstofoptag. Kvælstofoptaget er øget noget siden sidste måling, og på niveau med tidligere års forsøg. Der er optaget den tildelte mængde op til 100 kg N/ha, og der er fin respons for stigende tildeling op til 150 kg N/ha. Der er dog ikke optaget mere end 120 kg N i noget led. Der har været meget lav mineralisering på denne lokalitet hele foråret igennem, hvilket ses ved, at der næsten ikke er optaget kvælstof i 0 N parcellerne på noget tidspunkt.

Agrinord måling