6. Måling

Årets kvælstofbarometer i hvede er nået til den afsluttende måling i stadie 39-45, og vi kan samle op på udviklingen og konkludere på nulparcellerne. Desuden er der kommet fart i vårbyggen, som nu optager 4-5 kg N/ha dagligt, hvor det går stærkest.

Kvælstofbarometer i vinterhvede viser stort kvælstofbehov

Den sidste måling er nu gennemført, på nær i Ålborg og Skejby, hvor afgrøden er lidt bagud i udvikling. Vi kan derfor konkludere på de enkelte lokaliteter og komme med eventuelle korrektioner på den udregning af totalbehov vi kom med 10. maj.

 

Haderslev

Første gødskning:

Anden gødskning:

Forfrugt:

Sort:

Sådato:

JB nr.:

Forventet udbytte: 8 ton

image3f2lxn.png

Her er meget svag mineralisering og derfor også fuld effekt af stigende N op til 250 kg N/ha. Med den ”sult” marken viser, bør den oprindelige beregning på 230 kg N/ha nok justeres lidt op – især hvis udbyttepotentialet ligger over 8 ton/ha.

 

Århus – Velas

Første gødskning: 22-03

Anden gødskning: 14-04

Forfrugt: Raps

Sort: Rembrandt

Sådato: 20-09

JB nr.: 4

Forventet udbytte: 9-10 ton

imagea7gzo.png

Her er en mark med rigtig fin respons for stigende N op til 250 kg N/ha og en stor mineralisering med 40 kg N/ha optaget i nulparcel. Der må derfor forventes et ret stort forbrug af kvælstof, og udbytteforventingen skal måske justeres lidt op. Den høje mineralisering gør dog, at behovet for tilførsel ender omkring de 200 kg N/ha, selv ved 10 ton/ha i udbytte.

 

Aalborg

Første gødskning: 24-03

Anden gødskning: 23-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Heerup

Sådato: 24-09

JB nr.: 4

Forventet udbytte: 8 ton

imagez4raa.png

Denne mark er nogle dage efter de øvrige i udvikling, hvilket også ses på kvælstofoptaget, som i de højt gødede parceller ligger 30 kg/ha under niveauet i fx. Århus. Nulparcellen har stået stille omkring de 20 kg N/ha længe, så anbefalingen lyder fortsat på ca. 210 kg N/ha.

 

Lolland

Første gødskning: 16-03

Anden gødskning: 11-04

Forfrugt: Raps

Sort: RGT Baristow

Sådato: 23-09

JB nr.: 5

Forventet udbytte: 10 ton

image8dnwn.png

Her er flot, lineær respons for N tildeling op til 200 kg N/ha. Der har været en smule mineralisering siden behovet på 250 kg N/ha blev udregnet, og da der samtidig er aftagende effekt af øget N over 200 kg N/ha, tyder det på at de 250 kg N/ha er rigeligt. 

 

Ringsted

Første gødskning: 20-03

Anden gødskning: 12-04

Forfrugt: Raps

Sort: LG KWS Extase

Sådato: 28-09

JB nr.: 7

Forventet udbytte: 10 ton

imagelt884.png

Her er ikke sket ret meget med kvælstofoptag siden sidste måling. Det tyder på, at udbyttepotentialet næppe er højere end først antaget og de 210 kg N/ha der blev udregnet som behov primo maj bør slå til under alle omstændigheder.

 

Aarhus – Teknologisk Institut

Første gødskning: 04-04

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Hvede

Sort:

Sådato: 24-09

JB nr.: 5

Forventet udbytte: 9 ton

imagev9rjw.png

Denne mark ligner marken i Ålborg i både udvikling og mineralisering. Nulparcellen har stået stille siden marts og responsen for stigende N er til den lave side. Udbytteforventningen på 9 ton er måske lidt optimistisk på den baggrund, og de 230 kg N/ha, der blev udregnet 10. maj bør under alle omstændigheder kunne række.  

 

Nulparcellerne i 2023 viser lavere mineralisering

De sidste målinger i nulparcellerne er også gennemført og vi kan konstatere, at mineraliseringen i 2023 lå lidt under gennemsnittet for de foregående otte år, så alt i alt må vi regne med et lidt højere N-behov. Dog er det muligt, at den manglende regn i de første 20 dage af maj, har forsinket mineraliseringen lidt, så der kan komme en sen effekt, der får os tættere på et gennemsnitsår. Det vil vi kunne se, når den sidste måling i Ålborg og hos Teknologisk Institut er foretaget. Målingerne for de sidste otte år ses i figuren nedenfor.

image4lb1v.png

 

Kvælstofbarometer i vårbyg

Der er tre lokaliteter i dette års kvælstofbarometer i vårbyg. Alle steder er der sået d 20. april, og den sene sådato gør, at vi først nu begynder at få tal på kvælstofoptaget og kan se forskelle. Forskellene er store lokaliteterne imellem. Størst er kvælstofoptaget i vårbyggen på Lolland, lidt mindre ved Ringsted på Sjælland mens vårbyggen ved Århus næsten ikke er kommet i gang.

I forsøgene indgår en trappe med sigende N tildeling op til 200 kg N, hvor der anvendes YaraBela AXAN på alle kvælstofniveauer.

 

Holeby

Forfrugt: Roer

Sort: Skyway

Sådato: 20-04

JB nr.: 6

Forventet udbytte: 7 ton

imagejpbt.png

Her er fin effekt af stigende kvælstoftildeling op til 120 kg N/ha, og afgrøden gror godt med et optag på omkring 5 kg N/ha dagligt. Selvom der er sået samme dag som på de øvrige lokaliteter, ligger kvælstofoptaget generelt højere – også i nulparcellen, hvilket må tilskrives den gode roeforfrugt.

 

Ringsted

Forfrugt: Rug

Sort: Laurete

Sådato: 20-04

JB nr.: 6

Forventet udbytte: 7 ton

imageay8p3.png

Her er ikke helt samme fart på kvælstofoptaget og ikke samme respons for stigende N som på Lolland. Mineraliseringen er også langt svagere med kun 12 kg N/ha optaget i nulparcel.  Der er en kvælstostofrespons op til 120-130 kg N/ha.

 

Århus

Forfrugt: Hvede

Sort:

Sådato: 20-04

JB nr.: 4

Forventet udbytte: 6 ton

image7oaao.png

Her ses effekten af koldere klima og dårligere forfrugt tydeligt. Selvom der er sået samme dag som på Lolland, er kvælstofoptaget under det halve, og der er endnu ikke effekt af stigende tildelinger over 40 kg N/ha. Vårbyggen er også meget langt efter de øvrige i udvikling og er slet ikke kommet i gang. Den skal først til at buske sig nu, men de to øvrige lokaliteter er langt inde i strækning, selvom der er sået samme dag.