3. Måling

I dagene 24.-26. april er der blevet målt kvælstofoptag i nulparcellerne, og der er gennemført endnu en måling i kvælstofbarometeret. I dette nyhedsbrev går vi i detaljer med målingerne og giver bud på kvælstofbehov og -strategi i hveden på lokationerne i barometeret frem mod næste måling.

Foreløbig svag mineralisering

Nulparcellerne har optaget alt fra 7 til 28 kg N på nuværende tidspunkt. Gennemsnittet ligger omkring 15 kg N/ha, hvilket er ca. 10 kg N/ha under otte års gennemsnit ultimo april.

Målingerne ses i figur 1, hvor man også kan se otte års gennemsnit samt årene med højest og lavest mineralisering (2019 og 2016). Omsat til kvælstofbehov betyder det nuværende niveau et merbehov på ca. 15 kg N/ha i forhold til otte års gennemsnittet, men det kan vi først afgøre endeligt, når den sidste måling er gennemført.

Lige nu ligger vi faktisk under de hidtil svageste år (2016), men vi forventer, at mineraliseringen haler ind på gennemsnittet i de næste målinger, da vi har haft koldere vejr end normalt. Det samme gjorde sig gældende sidste år, hvor vi trods et lavt udgangspunkt fik mineralisering tæt på normalen.  

Vores forventning er fortsat, at det generelle kvælstofbehov i 2023 ender lidt over normalen, dvs. at mineraliseringen vinder ind på otte års gennemsnit, men ikke når det helt. 

imageb81uj.png
Figur 1: Udviklingen i kvælstofoptag i nulparcellerne gennem de sidste otte år.

 

Effekt af forfrugt

Nedenfor ses billeder af to nulparceller fra 26. april. Parcellerne ligger ved siden af hinanden og har ens forhistorie på nær forfrugt. Der var korn i den ene og raps i den anden.

Rapsforfrugten udløser et meroptag på 12 kg N/ha nulparcellen og 5 kg N/ha i den omgivende mark.   

image0h3zs.png

Figur 2: To nulparceller hvor der kun er forfrugt til forskel. Til venstre er forfrugt korn og optaget 18 kg N. Til højre er forfrugt raps og optaget 30 kg N/ha. Man kan knap nok skelne nulparcel fra omgivende mark, hvor der er forfrugt raps. Der er gødet med 67 kg N i YaraBela AXAN medio marts og 30 ton gylle medio april i begge marker.

 

Kvælstofbarometeret

3. måling blev gennemført 24.-26. april, og markerne var i st. 30-31. På nuværende tidspunkt er leddene med 50, 100 og 150 kg N/ha gødet færdig, mens de øvrige afventer 3. tildeling i st. 37 og pt har fået 150 kg N/ha.

Alle gødede led fik de første 50 kg N/ha medio marts, så effekten af 2. tildeling fås ved at holde 50 kg N/ha op mod 100 og 150 kg N/ha.

Der er enorm forskel på de seks lokaliteter, både hvad angår optag og mineralisering. Således har de gødede parceller på Lolland nu optaget over 60 kg N/ha, mens de f.eks. i Ålborg og Haderslev ikke er kommet over 30 kg N/ha.

En del af forklaringen på forskellene ligger i dato for gødningstildeling. Selvom der bruges samme forsøgsplan på alle lokaliteter, kan lokale forhold gøre, at gødskningen bliver udsat. Således faldt 1. gødskning hos Teknologisk Institut først 04. april, mens den lå 16. marts på Lolland. Ligeledes er 2. gødskning udført 11. april på Lolland og 23. april i Ålborg. Det skal man selvfølgelig have for øje, når lokaliteterne sammenlignes, ligesom det skal huskes, at foråret er 1,5 grader koldere i Ålborg end på de tre sydlige lokaliteter.

Lokaliteterne gennemgås en for en nedenfor.

 

Haderslev

imagecqww.png

Her er begynder at være respons for tilført kvælstof, men det er meget beskedent sammenlignet med de to lokaliteter på øerne.

Nulparcellen står stille omkring 10 kg N/ha, så der er ikke meget mineralisering i gang. Leddet med 100 kg N/ha har optaget 10 kg N mere end leddet med 50 kg N/ha, så marken har optaget pænt med kvælstof 2. tildeling. Der er en svag effekt af stigende mængder ved 2. tildeling, idet 150 kg N leddet har optaget ca. 5 kg N mere end 100 kg N leddet.

Med effekt af stigende N og svag mineralisering, må kvælstofbehovet i denne mark forventes til den høje side.

 

Århus – Velas

Første gødskning: 22-03

Anden gødskning: 14-04

Forfrugt: Raps

Sort: Rembrandt

Sådato: 20-09

JB: 4

image1s5to8.png

Her er en mark med god gang i kvælstofoptag – både i nulparcel og gødede led. Der er effekt af stigende tildeling op til 150 kg N/ha, så 2. tildeling er begyndt at virke fint, selvom den ikke helt når niveauet fra Lolland.

 

Aalborg

Første gødskning: 24-03

Anden gødskning: 23-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Heerup

imageqmmfh.png

Her er rigtig fin mineralisering, og nulparcellen har optaget 21 kg N/ha. 2. gødningstildeling er først udført 23. april, så der ses ingen effekt af den endnu. Der er optaget ca. 5 kg N/ha fra første tildeling, så der er slet ikke samme gang i denne mark som i markerne på øerne.

 

Lolland

Første gødskning: 16-03

Anden gødskning: 11-04

Forfrugt: Raps

Sort: RGT Baristow

Sådato: 23-09

JB: 5

Forventet udbytte: 10 ton

imageij5p.png

Her er en sulten mark, som optager rigtig meget af det tilførte kvælstof. Selvom nulparcellen leverer 20 kg N/ha er der effekt af stigende tildelinger. Sammenligner man 50 kg N/ha og med 150 kg N/ha, kan man se, at der er har optaget mere end 20 kg N/ha fra tildelingen 11. april, hvor der blev givet 100 kg N/ha til parcellen med 150 kg N/ha total, mens parcellen med 50 kg N/ha blev færdiggødet allerede ved 1. tildeling 16. marts.  

 

Ringsted

Første gødskning: 20-03

Anden gødskning: 12-04

Forfrugt: Raps

Sort: LG KWS Extase

Sådato: 28-09

JB nr: 7

Forventet udbytte: 10 ton

imagec3map.png

Denne mark minder meget om marken på Lolland. Begge har god forfrugt og er på god jord, men mineraliseringen er bedre her, og det giver lidt mindre respons for tilført gødning end på Lolland.

 

Aarhus – Teknologisk Institut

Første gødskning: 04-04

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Hvede

Sort:

Sådato: 24-09

JB: 5

imagemmemk.png

Trods sen første gødskning er der fin respons for det tilførte kvælstof. Derimod er der ikke respons for anden tildeling endnu, idet leddet med 50 kg N/ha følger fint med de øvrige. Nulparcellen står stille omkring 20 kg N/ha, så det tyder på, at mineraliseringen er gået i stå og ikke bidrager med mere kvælstof.