5. måling i kvælstofbarometeret

Den 5. måling i kvælstofbarometeret blev gennemført i dagene 13.-14. maj, og hveden er nu i stadie 32-37 på alle lokaliteter. Ved 4. måling anbefalede vi, at man gødede op til kvoten, da der ventes stort kvælstofbehov i år.

I dette nyhedsbrev fokuserer vi derfor på værktøjer til fastsættelse af det afsluttende kvælstofbehov, der ligger ud over kvoten, samt graduering af sidste tildeling med Atfarm.

Selvom værktøjerne beskrives hver for sig, er det klart, at de bedste beslutninger tages – og de fleste penge tjenes – når man lader værktøjerne spille sammen og dermed får noget robusthed bag beslutningerne.

Desuden gennemgår vi de syv lokaliteter og fastsætter N-behov på disse ud fra deres nulparceller.    

 

Fastsættelse af N-behov ved 3. tildeling med N-Tester BT

Yara N-Tester BT er et rigtig godt støtteværktøj, når det afsluttende kvælstofbehov skal fastsættes, og skulle du ikke have en N-Tester ved hånden, er det stadig muligt at erhverve en gennem Atfarm. (Vi tager forbehold for leveringstid.)

I hveden kan N-Tester anvendes fra stadie 37-59. Frem til stadie 43 måles på næstøverste blad, derefter på faneblad.

N-Testeren måler klorofylindholdet i bladet og er kalibreret i kvælstofforsøg til bestemmelse af N-optimum for de enkelte afgrøder.

N-Testeren kan således bestemme, hvor meget kvælstof afgrøden mangler for at ramme N-optimum.  

Det er dog vigtigt, at man betragter N-Tester målingen som en hjælp og ikke som en endegyldig sandhed. N-Tester kan korrigere eller bekræfte din forventning til markens behov, men den skal anvendes korrekt og er blandt andet følsom for faktorer, såsom gødningshistorik, måleteknik, afgrødestadie.

 

Fastsættelse af N-behov ved 3. tildeling med nulparcel

Fra stadie 32-37 kan målingen af kvælstofoptaget i en nulparcel bruges til at fastsætte markens kvælstofbehov.

Sammen med markens forventede udbytte danner målingen af kvælstofoptaget grundlag for at beregne behovet. Dette er vist på hver enkelt af de syv lokaliteter i kvælstofbarometeret nedenfor.

Generelt har optaget i nulparcellerne været svag, og det giver anledning til en forventning om højt kvælstofbehov i år. Optaget ses i figur 1.

Figur 1: Optag i nulparceller over år. 2024 ligger på niveau med 2023, og den lave mineralisering medfører forventning om højt kvælstofbehov.

 

Graduer sidste tildeling

Når man via nulparcel, N-Tester BT og det generelle kendskab til marken har fastsat niveauet for sidste tildeling, kan denne med fordel gradueres. Herved tjenes der ca. 150 kr./ha, hvilket blandt andet blev dokumenteret i projektet Future Cropping.

Graduering sker nemt, gratis og fagligt korrekt med Yaras gradueringsværktøj Atfarm.

 

De enkelte lokaliteter

Nedenfor gennemgås de syv lokaliteter i kvælstofbarometeret, og deres totale kvælstofbehov udregnes ud fra nulparcel algoritme for hvede med proteinafregning til egen opfodring eller salg.

 

Spiras - Haderslev

Første gødskning: 08-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Ærter

Sort: KWS Dawsum

Sådato: 27-09

JB: 7  

Her er er ikke sket så meget siden sidste uge. Nulparcellen står helt stille på 8 kg N/ha, hvilket ved et udbytte på 10 ton/ha giver et totalt behov på 269 kg N/ha. 

 

VKST - Rødby

Første gødskning: 14-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Vårbyg

Sort: DLG Starmix

Sådato: 29-09

JB: 6

N-min: 27

Her er et meget højt kvælstofoptag i de gødede parceller, og der er respons for stigende mængder, så marken forbruger løs af den tildelte gødning. Nulparcellen står stille omkring 23 kg N/ha, hvilket ved et udbytte på 10 ton/ha giver et totalt behov på 247 kg N/ha.

 

VKST - Ringsted

Første gødskning: 18-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Brigth

JB: 6

Ligesom i Haderslev er kvælstofoptaget i gødede parceller gået lidt i stå her. Nulparcellen har optaget 21 kg N/ha, hvilket ved et udbytte på 9 ton giver et totalt behov på 230 kg N/ha.

 

Agrinord - Ålborg

Første gødskning: 12-03

Anden gødskning: 22-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Blanding

Sådato: 25-09

JB: 4

Denne mark ligner mark 3 i Ringsted, både i mineralisering fra nulparcel og i udbytteforventning. Den har dog lidt mere fart på optaget, så man skal nok være lidt hurtigere ude med sidste tildeling. Nulparcellen har optaget 21 kg N/ha, hvilket ved et udbytte på 9 ton giver et totalt behov på 230 kg N/ha.

 

VKST - Holeby

Første gødskning: 18-03

Anden gødskning: 10-04

Forfrugt: Raps

Sort: Pondus

Sådato: 26-09

JB: 6

N-min: 16

Denne mark sætter rekord igen i kvælstofbarometeret. Der er aldrig tidligere målt over 160 kg N/ha optaget ved 5. måling medio maj, og 160 kg N/ha er tæt på det største optag, der overhovedet er registreret ved nogen måling i barometerets historie. Marken har også den bedste mineralisering i dette års barometer med 37 kg N/ha optaget i nulparcellen. Ved et udbytte på 10 ton/ha giver det et totalt kvælstofbehov på 218 kg N/ha.

 

VKST - Slimminge

Første gødskning: 19-03

Anden gødskning: 15-04

Forfrugt: Havre

Sort: KWS Extase

JB: 6

N-min: 17

Ved sidste måling havde denne lokalitet optaget 50 kg N/ha i den overgødede parcel på en uge. I denne uge har der været mere ro på optaget, og den ligner marken i Ringsted på det punkt. Nulparcellen har optaget 33 kg N/ha, hvilket ved at udbytte på 9 ton/ha giver et totalt behov på 205 kg N/ha.

 

Teknologisk Institut - Søften

Første gødskning: 22-03

Anden gødskning: 15-04

Forfrugt: Havre

JB: 6

Her har der været et fint kvælstofoptag siden sidste måling, og marken ligger nu på niveau med marken i Ålborg. Nulparcellen har optaget 27 kg N/ha, hvilket ved et udbytte på 8 ton/ha giver et totalt behov på 195 kg N/ha.