Fordelene ved en Nulparcel

En nulparcel er et lille område af marken, der ikke tilføres gødning, hvori der måles kvælstofoptag flere gange gennem foråret. Når man måler optaget fra sin Nulparcel gennem foråret, kan viden fra disse målinger bruges aktivt ved den videre gødningsplanlægning. Eksempelvis kan en høj mineralisering ved vækststart betyde, at man skruer lidt ned ved første tildeling.

Herefter følges optaget i nulparcellen, og hvis det går i stå, kan man skrue tilsvarende op ved anden tildeling. Når man når til sidste tildeling, anbefaler vi, at man supplerer sin viden fra nulparcellen ved at måle med Yaras N-tester i marken. Hermed fastlægges det gennemsnitlige N-niveau for sidste tildeling. Den sidste tildeling kan yderligere forfines ved at graduere kvælstofmængden indenfor marken med den traktormonterede N-sensor eller med det satellitbaserede værktøj Atfarm

Sådan anlægger du nulparcel.

En nulparcel anlægges ganske simpelt ved at brede en presenning ud, når der gødes første gang og markere stedet med en stok – se billede. Samme felt dækkes til ved alle kommende gødskninger.

Hvis man har gylle med i gødningsplanlægningen skal nulparcellen placeres præcis midt mellem to gyllespor. Ved udbringning af gylle slår man et sving udenom nulparcellen første gange man møder den. Anden gang man møder den, bliver man i sporet. Herved får man flere forskellig kombinationer af gylle og andelsgødning skabt. – Se principskiste eller vores video herunder.

Figur 2: Principskitse for anlæg af 0N-parcel med gylle

 

Vi takker Kring Agro for hjælp til filmen


Max N-parcel

Nulparcellen bør suppleres med en MaxN-parcel ved siden af, hvor man giver et par deciliter gødning ekstra på 3 x 3 meter. Herved får man et mål for markens potentiale for kvælstofoptag og kan eventuelt justere sin tildeling, hvis man har fejlvurdret sin marks maksimale potentiale for kvælstofoptag ved gødningsplanlægningen. I figur 3 kan du se, hvordan en max N parcel etableres.

Figur 3: Princip bag max N-parcel

 

Lad os følge din parcel

Fra Yara tilbyder vi, at komme ud og følge så mange nulparceller som vi kan overkomme i dette forår. Hvis du anlægger nulparcel , vil vi derfor meget gerne høre fra dig og aftale det videre forløb. Vi anbefaler alle landmænd at forsøge sig med nulparceller. Selvom vi ikke kommer ud og måle i din parcel, vil kuløren i nulparcellen alene være en øjenåbner for mange. Prøv eventuelt også at anlægge flere nulparceller i samme mark og se hvor forskelligt de kan falde ud idenfor marken. Vi ser frem til en sæson med nulparceller over det ganske land og vil følge så mange, som overhovedet muligt.

Kontakt os her