Artikler
april 16, 2019

Konkurrencevinder driver landbrug og lægger gulve

Af: Erik Kjærgaard Christensen, journalist

Søren Kristensen vandt Yara Danmark A/S’ 100-års jubilæumskonkurrence. Ved siden af fuldtidsjobbet i et gulvlægningsfirma driver han landbrug sammen med sin far. En af afgrøderne er stivelseskartofler.


Han ved noget om både svineproduktion, markbrug og maskiner. Det med maskiner har han i hvert fald vist, at han har styr på, 34-årige Søren Kristensen fra Sæby i Vendsyssel. Han har nemlig vundet Yara Danmark A/S’ konkurrence om at gætte en landbrugsmaskine i anledning af firmaets 100-års jubilæum i Danmark.

Søren Kristensen arbejder på fuld tid i et gulvlægningsfirma, og sammen med sin far, Kristian Kristensen, driver han desuden I/S Knæverhede tæt på Sæby.

I spidsbelastningsperioder, ikke mindst i høst, træder hans hustru, Mette Skjortholt, til med en hjælpende hånd.

Knæverhede drives med en markbrug på 130 hektar samt produktion af 6.000 slagtesvin om året.

Fra JB4 til JB7

- Jorden varierer meget her. Vi har både sandjord, mosejord og lerjord. Bonitetsmæssigt ligger vi i området JB4 til JB7, fortæller Søren Kristensen.

- Bortset fra såning, gyllekørsel og kartoffeloptagning udfører vi alt markarbejdet selv, føjer han til.

En af afgrøderne er nemlig stivelseskartofler, som i år dyrkes på 25 hektar. Stivelseskartoflerne leveres til AKV Langholt AmbA, som producerer kartoffelmel og kartoffelstivelse.

Udover stivelseskartofler indeholder markplanen for 2019 også 40 hektar vinterhvede, 34 hektar havre, 20 hektar vårbyg og 11 hektar vinterraps.

Kartoflerne, rapsen og hveden vandes

Cirka 65 hektar kan vandes, og det er primært kartoflerne, vinterrapsen og vinterhveden, der vandes.

- Vi får nedfældet 160 kg flydende ammoniak pr. hektar til kartoflerne. Sidst i juni giver vi dem 100 kg YaraBela AXAN 27-4 pr. hektar, hvis der er behov for det - afhængig af, hvor meget regn, der er kommet. På grund af tørken fik kartoflerne derfor ikke YaraBela AXAN sidste år, forklarer Søren Kristensen.

Kartoflerne gødskes også med 1,5-2,5 tons K-2 saft pr. hektar, afhængigt af, hvad jordprøverne siger.

K-2 saft er et biprodukt fra kartoffelmelsproduktionen på AKV Langholt. Det er velegnet til gødskning af kartofler, da det er klorfattigt og indeholder 20 procent kali samt fire procent N.

Svinegylle til afgrøderne

Al vintersæden på Knæverhede får svinegylle og gødskes i alt tre gange. Som startgødning får vinterafgrøderne 60 kg NS 27-4 pr. hektar - plus 200 kg fordelt over to gange efterfølgende. Rapsen får 250 kg svovlsur ammoniak pr. hektar.

Alt kornet og rapsen får 25-40 tons gylle pr. hektar - havren og vårbyggen kun som startgødning.

- Når vi også dyrker havre, så er det først og fremmest fordi, det er en god afgrøde at have med i sædskiftet sammen med de andre afgrøder, forklarer Søren Kristensen.

- Vi bytter alt vores korn væk med færdigfoder til slagtesvin hos Hedegaard, fortæller han.