YaraTera™

YaraTera - Vandopløselige gødninger

Dyrk mere i hver enkelt afgrøde

YaraTera - Fuld ud vandopløselige produkter

Det komplette sortiment af vandopløselige gødninger til gødevanding, vil sammen med YaraLiva™ CALCINIT™ og vores YaraTera software giver mulighed for at dække alle behov inden for gødevanding. YaraTera inkluderer en lang række vandopløselige produkter. Dette indebærer NPK gødninger, enkeltnæringsstoffer, chelaterede mikronærings produkter og flydende gødninger. Når dette kombineres med et effektivt vandingssystem, kan både næringsstoffer og vandmængde kontrolleres for at opnå maksimalt udbytte og kvalitet.

Produkterne er lette at håndtere og anvende i en lang række af afgrøder. 

YaraTera produkterne er udviklet med baggrund i Yaras viden på gødningsområdet og understøttes af vores værktøjer og service. Dette hjælper til at give det bedste resultatet for den enkelte afgrøde og dermed også mest muligt tilbage af investeringen for producenten.

Vandopløselige enkeltnæringstofsprodukter

Vandopløselige kalium produkter
YaraTera KRISTA K Plus
YaraTera KRISTA SOP

Vandopløselige krystalinske nitrat eller sulfat baserede produkter, som hurtigt opløses og som indeholder kalium af højeste kvalitet. Produkterne er ideelle til at booste forsyningen af kalium til afgrøder med højt kaliumbehov. 

Vandopløselige fosfor produkter
YaraTera KRISTA MAP

YaraTera Krista MKP

Høj kvalitet og rent fosfor produkt, som også indeholder kvælstof (i form af ammonium eller urea) og kalium til at forbedre afgrødens vækst ved alle pH niveauer.

Krista K bag

Vandopløselige magnesium produkter 
YaraTera KRISTA MAG 
YaraTera KRISTA MgS 
Magnesium af høj kvalitet kombineret med kvælstof eller svovl for at give de essentielle næringsstoffer til fotosyntesen.

Vandopløselig ammoniumnitrat
YaraTera AMNITRA er en gødning med højt kvælstofindhold til brug ved gødevanding. Den er karakteriseret ved høj opløselighed og renhed. Derfor kan den benyttes til alle typer vandingssystemer og i alle afgrøder, som kræver en høj kvælstoftildeling. Produktet kan også benyttes som supplement når kvælstof er nødvendigt.

YaraTera Ferticare

Vandopløselige NPK produkter

YaraTera KRISTALON og YaraTera FERTICARE er to af Yaras kvalitets produktgrupper indeholdende flere forskellige næringsstoffer. Produkterne i begge produktgrupper indeholder den bedste kvalitet af makronæringstoffer, senkundære næringsstoffer og mikronæringsstoffer og er baseret på behovet for den enkelte afgrøde.

YaraTera KRISTALON er designet til højværdiafgrøder og alle vandingssystemer og produkterne kan benyttes i alle afgrødens vækststadier.

YaraTera FERTICARE indeholder afgrødespecifikke produkter som tilgodeser værdien af afgrøderne. Konceptet bag produkterne er sikringen af en komplet række af næringsstoffer gennem hele vækstsæsonen, hvor kun et YaraTera FERTICARE produkt er nødvendigt og YaraLiva CALCINIT og YaraTera KRISTALON bare skal finjusteres.

Vandopløselige chelater af høj kvalitet 

TERA 0.0711 Image RexolinYaraTera REXOLIN er en række chelaterede mikronæringsstofsprodukter med høj renhed og høj kvalitet, hvilket sikrer tilgængeligheden af de ønskede næringsstoffer indtil de er fuldt optaget af planten.

Flydende gødninger

TERA 0.073YaraTera inkluderer også en komplet række af flydende gødninger i høj kvalitet. Disse giver maksimal fleksibilitet og gør det let at skræddersy afgrødeløsninger til at supplere den enkelte afgrødes behov til en hver tid. 

YaraTera™ Software til gødevanding

Et nyudviklet og innovativt onlinesystem gør det nu muligt at udregne den enkelte afgrødes næringsbehov for hvert vækststadie. For hvert stadie kan der planlægges en række inputs, som dermed maksimerer effektiviteten af gødningerne, såvel som at minimere spildet på gødningerne. Yara’s brede sortiment indeholder alle gødninger og fleksible løsninger som indeholder nøjagtigt den mængde næring som planten har behov for. Onlinesystemet er ejet og udviklet af Yara og er simpelt at benytte.

Water Solution

Yara Water Solution gør det muligt for den enkelte avler at vande efter afgrødens behov og spare 20-30% vand. Yaras vandsensor måler plantens vandstatus hvilket gøres ved at måle presset af bladet. Vandingsanbefalingerne er derefter tilgængelige gennem MyYara, en portal der samler Yaras løsninger på et enkelt og brugervenligt sted. Yara’s udviklingsafdeling udfører løbende forsøgsarbejde for at forbedre afgrødekalibreringen og udvikle teknologien til andre afgrøder. 

Resultatet? Du sparer både vand og energi, reducerer vedligeholdelsen af træet og opretholder samtidig maksimalt udbytte.

Megalab™ – planteanalyser

Planteanalyser er et øjebliksbillede af plantens indhold af næringsstoffer. Analyserne siger noget om hvor meget planten har været i stand til at optage af de enkelte næringsstoffer indtil nu. På baggrund af den information kan man afgøre om alt er som det skal være eller om der skal foretages en korrektion af en mangel.

Sistemas de riego por goteo

20 Produkter fundet:

YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP (12-26.6-0) er en monoamomiumfosfat med vandopløselig kvælstof (ammonium)- og fosforgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let…

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera Krista MKP (0-22.7-28.2) er en monokaliumfosfat med vandopløselig fosfor- og kaliumgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let opløselig i…

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera Krista MgS (9.6% Mg + 13% S) er en magnesiumsulfat med vandopløselig svovl- og magnesiumgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let opløselig…

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera Krista MAG (11% N + 9 Mg%) er en magnesiumnitrat med vandopløselig kvælstof- og magnesiumgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let opløselig…

YaraTera REXOLIN Q48

YaraTera REXOLIN Q48 er et højtydende mikrogranuleret EDDHA jernchelat, der indeholder 6% jern med 4,8% af jernet som ortho-ortho isomer.

YaraTera REXOLIN APN

YaraTera REXOLIN APN er en kombination af de chelaterede mikronæringsstoffer Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo i et granule og er udviklet for at undgå og udbedre mikronæringssmangler i en…

YaraTera REXOLIN X60

YaraTera REXOLIN X60 er et højtydende mikrogranuleret HBED jernchelat, der indeholder 6% jern med alle 6% af jernet som ortho-ortho isomer.

YaraTera KRISTA MOP

YaraTera KRISTA MOP (0-0-60) er en vandopløselig kaliumkloridgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let opløselig i vand.

YaraTera KRISTALON ORANGE

YaraTera Kristalon Orange (6-5-30 + Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn) er en vandopløselig NPK gødning til brug ved gødningsvanding.

YaraTera KRISTALON BLUE LABEL

YaraTera KRISTALON BLUE LB (19-3-17 + Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn) er en vandopløselig NPK gødning til brug ved gødningsvanding.