Nyt fra Yara

IMO har vedtaget 2020 implementering

Stem for grænseværdier på udledningen af svovldioxid.

Oslo, 26 oktober: Nyheden om at den Internationale Søsfartorganisation har vedtaget at implementere en global grænse for tilladt svovlindhold i maritimt brændstof ønskes velkommen af Yara International ASA. 

Reguleringen som blev vedtaget i dag, vil træde i kraft fra 2020. 

Læs mere om hvorfor denne beslutning er positiv for samfundet, miljøet og industrien.

NYT Gødningssortiment

Gødningssortiment 2016/2017

NYT gødningssortimentet for sæsonen 2016-2017

Vores nye sortiment er nu tilgængeligt og det indeholder flere spændende nyheder. Læs mere under vores produkter, eller klik her:

Hvad vi gør

Karriere

Karrieremuligheder hos Yara

Karrieremulighederne er mange hos Yara

Karrieremulighederne hos Yara er lige så mangfoldige som de ansatte. Vores hovedkontor ligger i Oslo, Norge, og vi har aktiviteter i mere end 50 lande samt salg af produkter og løsninger i mere end 150 lande.

Hvorfor arbejde hos Yara?

Yara Teamwork

At arbejde for Yara giver mening. Vi tror på at socialt ansvar går hånd i hånd med kommercielle muligheder. Vi skaber positiv påvirkning ved at bruge økonomisk succes som drivkraft for forandring og grøn vækst.