Nyt fra Yara

IMO har vedtaget 2020 implementering

Stem for grænseværdier på udledningen af svovldioxid.

Global grænse for tilladt svovlindhold

Nyheden om at den Internationale Søsfartorganisation har vedtaget at implementere en global grænse for tilladt svovlindhold i maritimt brændstof ønskes velkommen af Yara International ASA. 

Reguleringen som blev vedtaget, vil træde i kraft fra 2020. 

Læs mere om hvorfor denne beslutning er positiv for samfundet, miljøet og industrien.

NYT Gødningssortiment

Gødningssortiment 2017/2018

NYT gødningssortiment for sæsonen 2017-2018

Vores nye sortiment er nu tilgængeligt og det indeholder flere spændende nyheder. Læs mere under vores produkter, eller klik her: 

Hvad vi gør

Karriere

Karrieremuligheder hos Yara

Karrieremulighederne er mange hos Yara

Karrieremulighederne hos Yara er lige så mangfoldige som de ansatte. Vores hovedkontor ligger i Oslo, Norge, og vi har aktiviteter i mere end 50 lande samt salg af produkter og løsninger i mere end 150 lande.

Hvorfor arbejde hos Yara?

Yara Teamwork

At arbejde for Yara giver mening. Vi tror på at socialt ansvar går hånd i hånd med kommercielle muligheder. Vi skaber positiv påvirkning ved at bruge økonomisk succes som drivkraft for forandring og grøn vækst.