YaraMila® NPK

yaramila bag

Selve ordet “Mila” stammer fra ordet “Mikla” og betyder succes.

YaraMila® er vores NPK gødninger og sortimentet tilbyder komplette afgrødeløsninger som er optimeret og tilpasset afgrødernes behov. Vores NPK typer kan alle spredes på store arbejdsbredder.

YaraMila gødninger er sammensat til at opfylde afgrødernes specielle behov og disse NPK, NK og NP gødninger indeholder nogle af de mest plantetilgængelige N, P og K kilder, der er til rådighed. Hvert gødningskorn indeholder netop den mængde næringsstoffer der er deklareret. Dette sikrer at alle næringsstoffer er tilgængelige for planten, når den har behov for dem. 

For at optimere udbytte og kvalitet er det samtidigt nødvendigt at dække afgrødernes behov for andre næringsstoffer. YaraMila produkterne indeholder vigtige sekundære næringsstoffer og mikronæringsstoffer. Næringsstofferne er afstemt på en sådan måde, at planten har tilstrækkelig forsyning gennem hele vækstsæsonen. Disse omfatter vigtige næringsstoffer som magnesium (Mg), svovl (S), mangan (Mn), bor (B), zink (Zn), kobber (Cu), natrium (Na) og selen (Se). YaraMila er kendt, af landmænd og forhandlere verden over, for sin høje kvalitet og ensartethed, hvilket er stærkt medvirkende til forbedret kvalitet og udbytte for afgrøderne.

Produktionssteder - Yara

Produktionssteder

Yara Danmark Gødning A/S tilbyder en lang række produkter, som kommer fra forskellige produktionsanlæg. Herunder kan du se nogle af de produktionsanlæg hvor vores produkter på det danske marked kommer fra. Du finder desuden også fabrikskoder og andet information på siden.

14 Produkter fundet:

YaraMila 21-3-10

YaraMila 21-3-10 er en NPK-gødning velegnet til fuldgødskning af vår- og vintersædsafgrøder samt græsmarker på arealer med moderat til høj næringsstofindhold.

YaraMila 25-0-7

YaraMila 25-0-7 er en kvælstof- og kaliumgødning med et relativt højt svovlindhold, som gør gødningen velegnet som erstatning for en NS-gødning.

YaraMila 15-4-8

YaraMila 15-4-8 er en specialgødning, der gennem mange år har vist sit værd ved avl af sukkerroer.

YaraMila 14-3-15

YaraMila 14-3-15 er en klorfattig gødning, velegnet hvor der ønskes tilført større mængder kalium og magnesium til klorfølsomme afgrøder, som eks. kartofler.

YaraMila 20-2-12

YaraMila 20-2-12 er en specialgødning indeholdende selen til bl.a. græsmarker i kvægbruget, hvor behovet for selen er vigtig.

YaraMila 21-4-7

YaraMila 21-4-7 er en afbalanceret NPK-gødning med under 16 % kvælstof som ammoniumnitrat.

YaraMila 22-4-7

YaraMila 22-4-7 er en fosforrig NPK gødning, der bruges på arealer med lave fosfortal samt et middel til højt niveau af kalium.

YaraMila RAPS

YaraMila Raps er en NPK-gødning med et højt indhold af fosfor og kalium og er desuden tilsat ekstra meget svovl, bor og magnesium.

YaraMila MAJS

YaraMila Majs er en NP-gødning med et højt indhold af nitratkvælstof og har desuden en høj andel af lettilgængeligt fosfor, hvilket giver en optimal starteffekt til majsen.

YaraMila 26-3-4

YaraMila 26-3-4 er en kvælstofrig fuldgødning, som kan anvendes på velgødede arealer.