YaraMila®

yaramila bag

Selve ordet “Mila” stammer fra ordet “Mikla” og betyder succes.

YaraMila® sortimentet tilbyder komplette afgrødeløsninger optimeret og tilpasset afgrødernes behov. 

YaraMila gødninger er sammensat til at opfylde afgrødernes specielle behov og disse NPK, NK og NP gødninger indeholder nogle af de mest plantetilgængelige N, P og K kilder, der er til rådighed. Hvert gødningskorn indeholder netop den mængde næringsstoffer der er deklareret. Dette sikrer at alle næringsstoffer er tilgængelige for planten, når den har behov for dem. 

For at optimere udbytte og kvalitet er det samtidigt nødvendigt at dække afgrødernes behov for andre næringsstoffer. YaraMila produkterne indeholder vigtige sekundære næringsstoffer og mikronæringsstoffer. Næringsstofferne er afstemt på en sådan måde, at planten har tilstrækkelig forsyning gennem hele vækstsæsonen. Disse omfatter vigtige næringsstoffer som magnesium (Mg), svovl (S), mangan (Mn), bor (B), zink (Zn), kobber (Cu), natrium (Na) og selen (Se). YaraMila er kendt, af landmænd og forhandlere verden over, for sin høje kvalitet og ensartethed, hvilket er stærkt medvirkende til forbedret kvalitet og udbytte for afgrøderne.

Produktionssteder - Yara

Produktionssteder

Yara Danmark Gødning A/S tilbyder en lang række produkter, som kommer fra forskellige produktionsanlæg. Herunder kan du se nogle af de produktionsanlæg hvor vores produkter på det danske marked kommer fra. Du finder desuden også fabrikskoder og andet information på siden.

14 Produkter fundet:

YaraMila 14-3-15

YaraMila 14-3-15 er en klorfattig gødning, velegnet hvor der ønskes tilført større mængder kalium og magnesium til klorfølsomme afgrøder, som eks. kartofler.

YaraMila 25-0-7

YaraMila 25-0-7 er en kvælstof- og kaliumgødning med et relativt højt svovlindhold, som gør gødningen velegnet som erstatning for en NS-gødning.

YaraMila 20-2-12

YaraMila 20-2-12 er en specialgødning indeholdende selen til bl.a. græsmarker i kvægbruget, hvor behovet for selen er vigtig.

YaraMila 21-4-7

YaraMila 21-4-7 er en afbalanceret NPK-gødning med under 16 % kvælstof som ammoniumnitrat.

YaraMila 15-4-8

YaraMila 15-4-8 er en specialgødning, der gennem mange år har vist sit værd ved avl af sukkerroer.

YaraMila 23-3-6

YaraMila 23-3-6 er en klorfattig specialgødning med højt kvælstofindhold. Velegnet til juletræer, pyntegrønt og andre klorfølsomme afgrøder.

YaraMila 26-3-4

YaraMila 26-3-4 er en kvælstofrig fuldgødning, som kan anvendes på velgødede arealer.

YaraMila RAPS

YaraMila Raps er en NPK-gødning med et højt indhold af fosfor og kalium og er desuden tilsat ekstra meget svovl, bor og magnesium.

YaraMila 22-3-8

YaraMila 22-3-8 anvendes bl.a. på arealer med middel til høje kaliumtal og middel til høje fosfortal.

YaraMila STARTER

YaraMila STARTER (NPK 18-5-11 m. Mg, S, B) er en NPK gødning der giver mulighed for at starte vintersæden op med en fosforstærk NPK-gødning.