YaraLiva®

yaraliva bag

"Liva" er det oldnordiske ord for liv, hvilket er betegnende for disse produkter, der hurtigt giver liv til afgrøderne. 

YaraLiva® produkterne er letopløselige og klorfrie gødninger, som hovedsageligt indeholder kvælstof på nitratform. Nitratkvælstof er direkte tilgængeligt for planterne, og derfor hurtigtvirkende også under tørre forhold, da YaraLiva opløses ved meget lav fugtighed. Således er planternes optagelse af kvælstof fra YaraLiva meget effektiv og nem at styre. 

YaraLiva produkterne har udover en kvælstofeffekt også en calciumeffekt. Til trods for et umiddelbart højt calciumindhold i de danske jorder, har tilførsel af vandopløseligt og lettilgængeligt calcium vist sig nyttig i flere kulturer, hvor der opnås et bedre økonomisk udbytte i form af kvalitetsprodukter med større holdbarhed. Klik her for at downloade YaraLiva Brochuren.

3 Produkter fundet:

YaraLiva CALCINIT

YaraLiva CALCINIT er en vigtig partner for afhjælpning af calcium-relaterede sygdomme såsom priksyge i frugtavl, "Blossom end" i tomater og på produkternes holdbarhed…

YaraLiva KALKSALPETER

YaraLiva KALKSALPETER er ideel til eftergødskning og kvalitetsgødskning i mange afgrøder og til kulturer med et behov for hurtigtvirkende kvælstof og calcium.