YaraBela® NS

yarabela bag

YaraBela® er betegnelsen for vores kvælstofgødninger. Selve navnet “Bela” kommer af ordet Beyla, som betyder frugtbarhed og stammer fra det gamle nordiske sprog. 

YaraBela sortimentet består af gødninger, der indeholder et balanceret forhold mellem ammonium- og nitratkvælstof og er Yaras svar på effektive kvælstofgødninger af høj kvalitet. Gødningerne kan spredes på store arbejdsbredder. Forholdet mellem ammonium- og nitratkvælstof gør, at der opnås en sikker og høj udnyttelse af kvælstoffet under danske dyrkningsforhold, i modsætning til f.eks. urea- eller ureabaserede gødninger, hvor der er stor risiko for fordampning af værdifuldt kvælstof. 

YaraBela kan med fordel anvendes i de fleste afgrøder og er lette at håndtere. Derudover minimerer YaraBela tabet af kvælstof til miljøet.

Ammonium nitrat

I filmen illustreres omdannelsesprocessen for ammonium nitrat i jorden.

5 Produkter fundet:

YaraBela SULFAN

YaraBela SULFAN er en kvælstofgødning af høj kvalitet og med et moderat til højt indhold af svovl. Bruges i afgrøder med et relativt stort svovlbehov.

YaraBela EXTRAN

YaraBela EXTRAN er en kalkammonsalpeter, til anvendelse i afgrøder hvor svovltilførslen er sikret på anden vis.

YaraBela AXAN

YaraBela AXAN har en bred anvendelse inden for en lang række afgrøder, hvor behovet for andre næringsstoffer er dækket ind på anden måde.

YaraBela SELEN

YaraBela SELEN er en specialgødning indeholdende selen til gødskning af græsmarker.

YaraBela ASN

YaraBela ASN er en ammoniumsulfat-baseret kvælstofgødning der anvendes til dyrkning af vinterraps og andre afgrøder med et stort behov for svovl.