Brug den tid det tager

I forbindelse med kvalitetsgarantien Yara Plus tog vi en snak med Per Kjeldsen omkring hans brug af gødning og brugen af en spredetest inden sæsonen for alvor starter. At optimal gødskning stiller krav til produkter såvel som proces er noget, som Per Kjeldsen fra Valdemarskilde kan nikke genkendende til.

På det vestsjællandske landbrug stiller man blandt andet spredebakker ud, så de flere hundrede tons gødning kan fordeles med størst mulig præcision. Ifølge driftslederen letter det samvittigheden at vide, at man hverken over- eller undergødsker til gavn for både miljø og pengepung.    

- Vil man som os sprede til kant ud imod vejen uden at fordele for langt, kræver det kvalitetsmæssigt ensartet gødning. Det gælder basalt set om at udnytte kvælstoffet, og hvis du overgødsker enkelte steder, risikerer du at miljøbelaste de pågældende områder. Derfor er det vigtigt at gøre sig umage og tage de rette forholdsregler, forklarer han.