YaraVita BORTRAC 150

YaraVita BORTRAC 150

YaraVita BORTRAC 150 er en koncentreret flydende borformulering som er fremstillet til at opfylde de præcise krav der stilles til konsistente analyser, afgrødesikkerhed og produktresultater.
YaraVita BORTRAC 150 har en lav viskositet for at forbedre håndteringen, blandings- og sprøjteprocessen.

Den flydende formulering gør det nemt at måle, hælde og blande produktet i tanken.
Produktet er specielt formuleret til at yde maksimal beskyttelse for afgrøden. Dette hjælper til en sikker brug af produktet og forhindrer at der sker skader på afgrøden, som vil forringe markedsprisen.

Renhedsgraden i råmaterialernes som er valgt til dette produkt, gør det sikkert at anvende det i afgrøden.

En bred blandingsmulighed i tanken gør det nemt at tilføre andre landbrugsindustrielle produkter hvilket sparer både tid og penge. Lige så vigtigt er det at den gratis adgang til Tankmix via nettet eller mobil, gør det nemt og hurtigt at tjekke hvilke produkter der er blandbare.

YaraVita Bortrac 150 kan købes ved henvendelse til Steen Aarup eller på vores webshop.

Dosering: 1-3 liter/ha
Vægtfylde: 1,353

Æbler

Æbler: 1 l/ha ved lyserød knop, ved begyndende blomstring samt ved kronbladsfald. 2 l/ha efter høst,men inden bladafmodning. Vandmængde: 200 l/ha.

Kål

Kål: 1 liter/ha 20 dage efter plantning. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.

Carrots

Gulerod: 1 liter/ha når afgrøden er 15 cm. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.

Bederoer

Bederoer: 3 l/ha ved 4-6 bladstadie. Ved kraftigere mangel kan behandlingen gentages med 10-14 dages intervaller. Vandmængde: 200 l/ha.

Pære

Pærer: 1 l/ha ved lyserød knop, ved begyndende blomstring samt ved kronbladsfald. 2 l/ha efter høst men inden bladafmodning. Vandmængde: 200 l/ha.

Ærter

Ærter: 2 liter/ha når afgrøden er 10-15 cm høj. Ved kraftigere mangel kan en gentagende behandling 10-14 dage senere være nødvendig. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.

Soil application

JORDUDBRINGNING: Alle afgrøder: 5 liter/ha for såning eller fremspiring. Vandmængde: 50 l/ha

Æbler

Æbler: 1 l/ha ved lyserød knop, ved begyndende blomstring samt ved kronbladsfald. 2 l/ha efter høst,men inden bladafmodning. Vandmængde: 200 l/ha.

Kål

Kål: 1 liter/ha 20 dage efter plantning. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.

Carrots

Gulerod: 1 liter/ha når afgrøden er 15 cm. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.

Bederoer

Bederoer: 3 l/ha ved 4-6 bladstadie. Ved kraftigere mangel kan behandlingen gentages med 10-14 dages intervaller. Vandmængde: 200 l/ha.

Pære

Pærer: 1 l/ha ved lyserød knop, ved begyndende blomstring samt ved kronbladsfald. 2 l/ha efter høst men inden bladafmodning. Vandmængde: 200 l/ha.

Ærter

Ærter: 2 liter/ha når afgrøden er 10-15 cm høj. Ved kraftigere mangel kan en gentagende behandling 10-14 dage senere være nødvendig. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.

Soil application

JORDUDBRINGNING: Alle afgrøder: 5 liter/ha for såning eller fremspiring. Vandmængde: 50 l/ha