Miljø og Genbrug

Gødning skader ikke miljøet hvis det bruges korrekt. Hvis dette dog ikke er tilfældet, kan gødning sive ud i vandløb og være med til at forårsage ukontrolleret algevækst og dermed bidrage til eutrofiering. Derfor bør gødning også opbevares mindst 10 meter fra vandløb, eller markdræn og længere væk (50 meter) fra et borehul, brønd osv. Den korrekte brug af spredemaskiner og den rette bortskaffelse af spild og sække vil hjælpe til at undgå afstrømning. Yaras anbefalinger indeholder råd omkring hvornår gødningen skal anvendes for at maksimere plantens optag og dermed reducere tabene i miljøet.

Sækkenes kvalitet

Sækkene beskytter mod fugtighed og mekaniske former for stress. De er lavet af polyethylene (PE), polypropylene (PP), papir eller kombinationer af disse materialer. Sækkene laves efter bestemte specifikationer:

 • Vægt af papir, lag af papir
 • Tykkelse på plastikfolie (PE)
 • Stoffets vægt (vævet PP)
 • Styrke og forlængelse
 • Størrelse
 • Additiver som f.eks. UV-stabilisatorer

Genbrug af gødningssække

Sækkene skal tømmes ved rystning for at fjerne så meget indhold som muligt. Tomme sække kan bortskaffes som ikke-farligt materiale eller returneres til genbrug. Ved tests viser sække tømt på denne måde kun få spor af rester og er derfor betragtet som ikke-farlige. Der findes nationale retningslinjer skal skal følges i forhold til genbrug af emballage. Typiske punkter som skal overvejes:

 • Mimimér mængden af skrald ved at benytte en emballage der passer til omfanget af indholdet. 
 • Genbrug ikke tom emballage (sække) til genfyldning af gødning.
 • Tøm og rens alle flydende emballage beholdere grundigt; Bortskaf skyllevandet på en sikker måde, og gerne ved at bruge det i tanken ved sidste omgang. 
 • Tøm pulver emballage grundigt.
 • Sortér den tomme emballage i forhold til type. (Ved  YaraVita 1, 5, 10 og 210 liter dunke, skal låget sorteres fra dunkene).

Kig efter de rette symboler når du genbruger:

2: HDPE: High-Density Polyethylene
HDPE er en smule voks-agtigt og semi-fast. Det revner ikke. Det flyder på vandet.

4: LDPE: Low-Density Polyethylene
LDPE bruges til mere fleksible sække. Genbrugeligt LDPE bruges ofte til at producere indkøbsposer.

5: PP: Polypropylene
PP kan trækkes i tråde og afgiver kemiske lugte når det brændes.

Defekt gødning skal bortskaffes på en sikker måde. Selvom det ikke egner sig til anvendelse indeholder det stadig værdifulde næringsstoffer. Vær derfor opmærksom på at det hentes og benyttes på den anbefalede måde. Hvis det ikke kan anvendes skal det behandles som farligt affald..

Er du interesseret i mere information?