YaraMila og YaraBela emballage

På Yaras gødningsemballager finder du altid vigtige oplysninger om transport, opbevaring og håndtering. Oplysningerne på produktet er i overenstemmelse med national lovgivning og EU reguleringer, samt transportklassificeringen i overenstemmelse med FN omkring transport af farligt gods (TDG). Den kemiske sammensætning for produktet står på sækken og er i overenstemmelse med hvert lands nationale lovgivning. Hvis du har brug for flere oplysninger kan du kontakte dit nærmeste Yara kontor.

Produktets produktionssted er beskrevet på sækken. Forefindes der ikke oplysninger om produktionssted, kontakt da din forhandler for mere information.  Forsiden af både småsække og storsække indeholder oplysninger om transport (TDG). Bagsiden af både småsække og storsække indeholder normalt både oplysninger om CLP og TDG regulationerne. Vi benytter en samlet beskrivelse når:

  • Produktet ikke er transport klassificeret. I dette tilfælde vil produktet kun indeholde beskrivelse af CLP regulationerne, Og/eller
  • De samlede oplysninger kan være beskrevet på sidemærkaten.

En samlet beskrivelse er defineret som en total beskrivelse, som indeholder alle de elementer som er nødvendige efter både CLP og TDG regulationerne. I de tilfælde hvor faren både er repræsenteret af TDG og CLP piktogrammet, vil CLP piktogrammet ikke være tilstede.

Sidemærkaten på småsækkene indeholder enten samlet beskrivelse eller en CLP beskrivelse (i tilfælde hvor produktet ikke er transport klassificeret). Sidemærkaten behøver ikke at indeholde alle kravene i CLP regulationen.

Er du interesseret i mere information?