Sekundære - og mikronæringsstoffer I YaraMila MAJS

Vi har set nærmere på 316 planteanalyser i majs, som er taget mellem 2007 og 2013. Kilde: Oversigt over landsforsøg 2013.

Som det kan ses i grafen viser analyserne:

  • 50% af majs analyser viser lavt indhold af magnesium
  • 60% viser lavt indhold af svovl
  • 15% viser lavt indhold af zink
  • 12 % viser lavt indhold af bor


Zink i startgødning til majs

Zink stimulerer tidlig rodvækst og øger optagelsen af fosfor. Zinkmangel forekommer sporadisk, og især på sandjord i et koldt forår. Majs er den afgrøde i Danmark, der er mest følsom for zinkmangel. Mangel opstår oftes i de tidlige bladstadier (4-8 blade). 15 procent af planteanalyser udført på danske majsafgrøder viser et lavt indhold af zink.
Gylle tilfører jorden zink, men dette er primært organisk bundet og ikke umiddelbart tilgængeligt for majsplanten. Behovet for zink er er 300-500 g/ha.
YaraMila Majs indeholder 0,1 procent zink.

Forsøgene viser effekt af zink tilført startgødning til majs. Effekten er større end når zink udsprøjtes.

 

I 2003 lavede vi i Yara forsøg med zink i startgødning

zink forsøg i majs

Bor til majs

Bor spiller en vigtig rolle ved blomstring og dermed kolbeudviklingen. Ved mangel reduceres udviklingen af kolberne. Majs har behov for ca. 300 g bor. Der tilføres cirka 100-200 gram bor via gylle/husdyrgødning. Kun 5 procent af borindholdet i jorden er plantetilgængeligt og på lettere jorde kan bor udvaskes. Der forebygges bedst mod bormangel ved at bruge YaraMila Majs men bladgødskning kan også anvendes.
YaraMila Majs indeholder 0,15 procent bor.

 

Bladgødskning af majs - mikronæringsstoffer