Artikler
juni 05, 2022

Hjælp majsen videre

Af: Jens Bach Andersen

Vi har haft fine betingelser for etablering af majs i år, og langt de fleste steder er majsen nu fremspiret. Temperaturerne har været beherskede i maj, men nu er vejret blevet mere sommerligt, og majsen skal til at gro for alvor. I den forbindelse er det vigtigt, at alle de nødvendige næringsstoffer er tilgængelige i rigelig mængde på optagelig form. I dette nyhedsbrev gennemgår vi de mest sandsynlige næringsstofmangler og giver et bud på afhjælpning af dem.


Grassland
Vi ses på Græsland 2022

 

Kvælstof og svovl

Mange gødningsplaner til majs rummer så meget husdyrgødning, at kvælstofbehovet teoretisk er dækket ind, når startgødningen er givet. Hvis husdyrgødningen er forsuret med svovlsyre, er der samtidig givet en stor portion svovl ved etablering. Imidlertid optager majs ikke ret meget kvælstof og svovl ved vækststart, og der er især under våde forhold på sandjord en betydelig risiko for udvaskning, hvis der gives store mængder fra start. Denne risiko er ikke helt ovre endnu, og bliver juni meget våd kan udvaskning stadig være en risikofaktor i majs. Ved mangelsituation kan der eftergødes med 20-30 kg N, hvis kvoten tillader det.

På de grovsandede jorde har mange tilpasset gødningsplanen på forhånd og gemt ca. 30 kg N til 8-10 bladsstadiet, og her skal eftergødskningen naturligvis fastholdes. Gødningen tilføres i form af YaraBela SULFAN, hvorved der samtidig gives 7 kg svovl pr. ha. Hvis man ikke er nervøs for svovlforsyningen, kan man i stedet vælge YaraBela EXTRAN, der har et højere indhold af magnesium og derved supplerer en strategi med YaraVita ZEATREL eller YaraVita KOMBIPHOS godt – læs mere herom længere nede. Gødningen kan placeres i forbindelse med radrensning, og frem til ca. 8-bladsstadiet kan den også bredspredes på traditionel vis uden nævneværdig svidningsrisiko. 

Den endelige beslutning om eftergødning skal selvfølgelig tilpasses på ejendomsniveau. Der er det især tiden og nedbøren siden gødskning samt jordtypen, der betyder noget for det endelige behov.

 

Fosfor

Fosformangel efter fremspring er et tilbagevendende problem, der præger majsen i større eller mindre grad hvert år. Problemet skyldes, at fosfor næsten er immobilt i jorden. Derfor optræder mangel typisk i kolde og våde forår, hvor rodvæksten er langsom, og rødderne ikke i tilstrækkelig grad afsøger jorden for fosfor. Symptomerne er rød/lilla farvning ved stængelbasis og på de ældre blade, samt svag vækst generelt – se billede i figur 1. Afhjælpning af fosformangel efter fremspring kan ske ved bladgødskning med YaraVita ZEATREL eller YaraVita KOMBIPHOS der begge indeholder 192 g P/l. Vi anbefaler, at man anvender 3-5 l/ha på 4-6 bladstadie og eventuelt gentager behandlingen efter 14 dage.

Fosfor stimulerer rodvækst, så når varmen hjælper med at gøre fosfor i jorden tilgængeligt, kan et tilskud til bladene hjælpe rødderne med at finde det. En KOMBIPHOS/ZEATREL behandling får således majsen til at udnytte varmen bedre og komme godt i gang  efter den lidt kolde start.     

 

Magnesium

Magnesium er et sekundært næringsstof, der ofte opstår mangel på. Risikoen er størst på sandede jorde med stort kaliumindhold, da kalium står i vejen for optagelse af magnesium. Ligesom med fosfor og zink forstærkes problemerne af kolde og våde forhold. Både YaraVita KOMBIPHOS og YaraVita ZEATREL indeholder 40 g magnesium pr. l, og vi anbefaler en strategi med et af de to produkter i majsmarker med stor kalitilførsel via husdyrgødning, eller i majs på sandjord under kolde og våde forhold. 

Bor

En god startgødning som YaraMila MAJS indeholder teoretisk set bor nok til at dække majsens behov. Men i tørre forår udvikler majs sommetider bormangel efter fremspiring, fordi de ikke kan optage det tildelte bor fra jorden. Det gælder især på sandede jordtyper med højt reaktionstal. Hvor disse forhold er gældende, anbefaler vi at supplere YaraVita ZEATREL/YaraVita KOMBIPHOS med 1 l Yara Vita BORTRAC i hver kørsel.

 

Zink

Majs har et relativt højt zinkbehov. Derfor indeholder gode startgødninger til majs zink, men i kolde og våde forår, samt ved høje reaktionstal kan optagelsen fra jorden være hæmmet. I den situation er bladgødning relevant, og vælger man en strategi med 3-5 l YaraVita ZEATREL som nævnt ovenfor, tilfører man 150-250 g zink pr. hektar. Du kan læse mere om YaraVita ZEATREL og landsforsøg med produktet i faktaboksen nedenfor.

 

YaraVita ZEATREL

YaraVita ZEATREL er Yaras bladgødning til majs. Den er nem at anvende og blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler. Tjek tankmix.com før anvendelse. YaraVita ZEATREL er afprøvet i 10 landsforsøg i silomajs i årene 2014-2017. Her er opnået et gennemsnitligt nettomerudbytte på 210 FE/ha over de 4 år. I 2017 - hvor juni var meget våd og kølig – blev nettomerudbyttet 840 FE/ha. Se tabel 1.

År

Bruttomerudbytte Fe/ha

Nettomerudbytte Fe/ha

2014 (2 forsøg)

520

270

2015 (3 forsøg)

110

-220

2016 (3 forsøg)

660

330

2017 (2 forsøg)

1170

840

gns

540

210

Yara Vita Zeatrel indeholder 192 g. P; 62 g. K; 40 g. Mg og 46 g. Zn pr. liter.

Tabel 1: 10 Landsforsøg med YaraVita ZEATREL 2014-2017. Udbragt 2 x 3 liter/ha (st. 14-16 og to uger efter)

 

image2xykf.png

Figur 1: Fosformangel i majs.