Artikler
august 08, 2023

Næringsstofbalancer

Af: Niels Holmenlund

For optimal vækst behøver alle planter en optimal mængde af alle de nødvendige plantenæringsstoffer. Dette gælder for såvel makro- som for mikronæring. Det er dog ikke kun mængden af hvert næringsstof, men i lige så høj grad også balancen mellem de enkelte næringsstoffer, der er vigtig for planternes trivsel.


Næringsstandarder

Der findes en næringsstandard for alle plantearter. Denne næringsstandard indeholder værdier for alle de livsvigtige plantenæringsstoffer og danner baggrund for gødningsplaner for den enkelte kultur. Dette kunne f.eks. være jordbær. 

imagepjym.png

Figur 1. Næringsstofbalancen er vigtig for plantevækst.

I mange tilfælde er det ikke nok kun at se på plantearten, idet de enkelte sorter inden for den enkelte kultur kan kræve forskellige gødningsstandarder. Hvis vi fortsætter med jordbær, er der f.eks. forskel i gødningsbehov for remonterende sorter og junibærsorterne. Forskellige vækstfaser kræver også forskellige gødningsstandarder. Tilvækstfaser kræver en gødningsstandard mens frugt-, bær- og blomsterfaser kræver en anden standard.

imagexabh.png

Figur 2. Alle plantearter har en optimal
standard for optimal vækst.

 

Forhold mellem plantenæringsstoffer

Alle 12 livsvigtige plantenæringsstoffer skal tilføres i et balanceret forhold for at sikre en optimal optagelse i planterne for dermed at opnå optimal vækst, udbytte, kvalitet, holdbarhed m.v.
Næringsstofferne virker antagonistiske på hinanden. Dette betyder, at næringsstofferne kan undertrykke optagelsen af hinanden. Gives der for meget af et næringsstof vil optagelsen af et eller flere næringsstoffer undertrykkes. F.eks. vil positive nærings-ioner undertrykke andre positive nærings-ioner. Meget vigtigt er det f.eks. at huske, at for meget calcium (Ca++) vil undertrykke optagelse af kalium (K+) og magnesium (Mg++) og for meget jern (Fe++) vil undertrykke (Mn++). De omvendte forhold vil naturligvis give modsat effekt.

Væksten kan direkte påvirkes gennem næringsstofbalancen. Vegetativ vækst kan stimuleres ved at øge tilførsel af nitrogen (N). Denne effekt kan øges yderligere, hvis en større andel af nitrogen gives som ammoniumnitrogen. (Høj ammonium-N procent i forhold til nitrat-N). Når der reguleres på ammoniumprocenten, skal der også tages hensyn til pH. pH kan blive for lav, hvis der tilføres for meget ammonium-N (se Nyhedsbrevet ”Har du fokus på pH”)
Ved vegetativ vækst taler man om et lavt kaliumnitrogen niveau (lavt K/N).

 

imagez8j39.png

Figur 3. Når planten optager ammonium udskilles
syreioner (H+) og pH falder. Når planten optager nitrat,
udskilles baseioner (HCO-/OH-) og pH stiger.

 

Ønskes der derimod generativ styring, skal der f.eks. tilføres mere kalium. Her er der tale om et højt kalium/nitrogen niveau. Ønskes et meget lavt nitrogen niveau kan en del af kalium og calcium i perioder tilføres som kaliumsulfat (Krista® SOP), kaliumklorid og calciumklorid i stedet for kaliumnitrat (Krista®-K Plus) og calciumnitrat (Calcinit®).

Ønskes stærkere planter, frugter og bær specielt med henblik på optimal kvalitet og holdbarhed, er det vigtigt med øget tilførsel af calcium (Ca). Her taler man om et lavere kalium-calciumforhold (K/Ca). Højt kalium-calciumforhold er nødvendigt ved meget høj frugt- og bærbelastning, og når frugter og bær udvikles hurtigt.

Ved blomstring kæves et forholdsvist højere indhold af fosfor. Fosfor sikrer pollenkvalitet, flottere blomster og blomsterfarve. Et lavere indhold af fosfor kan give reduceret vækst. Dette kan f.eks. udnyttes ved potteplanteproduktion, hvor kompakt vækst er ønskeligt.

Gødningsplaner

Ved udarbejdelse af gødningsplaner er det vigtigt at tage alle ovennævnte faktorer med i betragtning. Der findes standarder for alle kulturer, sorter og vækstfaser. Yara har tilgang til nyeste gødningsnormer og standarder og hjælper gerne til med udarbejdelse af gødningsplaner.

 

image8nzxh.png

Figur 4. Den helt rigtige gødningsplan er udgangspunkt for højt
udbytte, optimal vækst og bedste kvalitet. Her ses eksempel på
Yara gødningsplan til margueritter.

 

Kontakt gerne Yara for yderligere råd og vejledning.

Niels Holmenlund
Yara