Artikler
januar 31, 2024

Ledningstal

Af: Niels Holmenlund

Ledningstal, ofte blot kaldet EC (electric conductivity), er et ofte benyttet udtryk i forbindelse med gødevanding. Benævnelsen for ledningstal er millisimens pr. cm (mS/cm) og står for hvor godt strømmen ledes f.eks. gennem en væske.


Ledningstal

Ledningstal og gartneri

Figur 1

Figur 1. Eksempler på instrumenter til måling af ledningstal

I gartnerisammenhæng benytter vi ledningstal, når vi måler, hvor godt strømmen ledes i vandingsvand, presvand og drænvand. Jo bedre strømmen ledes gennem vandet, jo flere salte er der opløst i vandet.
Gødning er salte, så dermed udtrykker ledningstallet, hvor meget gødning, der totalt er opløst i vandet. Jo højere ledningstal desto mere gødning findes i vandet (se figur 2). 

I daglig tale siger vi ofte ikke ledningstal men blot ”EC”. Ledningstallet måles med et ledningstalsmeter. Der findes adskillige ledningstalsmetere på markedet (se figur 1). De er enkle at benytte, men skal som alt andet måleudstyr jævnligt kalibreres, for at man kan stole på den målte værdi.

Figur 2

Figur 2. Jo mere gødning der findes i f.eks.
vandingsvandet desto højere ledningstal

Falsk ledningstal

Ledningstallet er som sagt et udtryk for, hvor meget gødning der totalt findes i vandet, men siger ikke noget om sammensætningen af gødningen. Dette er ofte ikke noget problem i vandingsvandet, hvor sammensætningen af gødning burde være korrekt, hvis den rette gødningsplan følges. Alle gødningsblandere kan indstilles således, at gødningsvandet udvandes med det rette ledningstal.

Når det gælder presvand/drænvand, forholder det sig straks anderledes. Mange faktorer bl.a. planternes næringsoptagelse kan bevirke, at næringssammensætning, selv med det samme ladningstal, kan variere meget. Daglige målinger af ledningstal i presvand/drænvand er meget vigtige, men bør ofte suppleres ned næringsstofanalyser på anerkendte laboratorier (se figur 3).

Daglig måling af ledningstal i presvand/drænvand er vigtig for løbende at kunne følge udviklingen af ledningstal. For højt såvel som for lavt ledningstal kan hæmme plantevæksten. Specielt i perioder med stort vandforbrug kan ledningstallet hurtigt ændre sig i begge retninger.
Et direkte ”falsk” ledningstal kan let opstå, hvis gartneriet har megen natrium, klorid og svovl i råvandet. Opstår der ophobninger af natrium, klorid og svovl kan disse tre salte let bidrage til en væsentlig del af ledningstallet. Har man f.eks. målt ledningstal på 2,5 mS/cm, og natrium og klorid står for 1,5 mS/cm af ledningstallet, er der kun 1,0 mS/cm af ledningstallet, der udgør næring til planterne. Planter vil i dette tilfælde dels blive skadet af natrium og klorid og dels af næringsmangel.
Har man problemer med megen natrium og klorid, bør der ofte følges op med analyser og/eller vandes med stort vandoverskud (dræn).

Figur 3

Figur 3. Daglige målinger af EC i udvandet gødningsvand og
specielt målinger af EC i drænvand er meget vigtige.

Optimalt ledningstal

Det optimale ledningstal for den enkelte kultur vil variere meget. Skal man sige noget generelt vil optimalområdet for de fleste kulturer ofte ligge mellem 1,5-3,0 mS/cm. Optimalt ledningstallet varierer med årstiden samt kulturfaser.
I den tidlige kulturfase vil der oftest være mindre behov for gødning i forhold til en kraftig voksende kultur. Ledningstallet bør derfor alt andet lige være lavest i kulturens start.
Jo højere transpiration (vandoptagelse) der er fra planterne, desto mere gødning kommer der op i planterne, hvis ledningstallet holdes konstant. I perioder med høj indstråling og dermed stor vandoptagelse bruger planter imidlertid en stor del af den optagne vandmængde til køling. Når planter optager vand til køling, lader de en del af gødningen forblive i vækstmediet. I perioder med høj indstråling risikerer man således let, at ledningstallet stiger i vækstmediet, og man bør udvande med et lavere ledningstal. Som god tommelfingerregel anbefales altid høje ledningstal om vinteren end om sommeren. Som eksempel anbefales til salat 1,8 mS/cm om sommeren og 2.2 mS/cm om vinteren.

Det er vigtigt at du kender det optimale ledningstal for netop din kultur og dens vækstfaser. Er du i tvivl så spørg gerne Yara til råds.

Styring med ledningstal

Ledningtal kan bruges som en af parametrene, når det gælder styring af plantevækst, kvalitet og smag. Dette kan f.eks. være styring af generativ kontra vegetativ vækst eller kompakt kontra mere åben/løs vækst.

Et højt ledningstal vil stresse de fleste kulturer, idet et højt ledningstal vil hæmme planternes vandoptagelse. Et højt ledningstal vil således styre planterne i en generativ retning. Dette er f.eks. meget brugt i tomatkulturer, hvor ledningstal helt op til 10 mS/cm benyttes for at styrke blomster og klaser i de mørke vintermåneder.
I potteplantekulturer kan højere ledningstal benyttes for at opnå kompakt vækst og dermed mindske brugen af retarderingsmidler.
I bærkulturer som f.eks. jordbær kan et lidt højere ledningstal benyttes for at fremme smag og holdbarhed for bærrene.

 

Niels Holmenlund, Yara