Artikler
december 14, 2023

Kuldioxid CO2

Af: Niels Holmenlund

Karbon også kaldet kulstof er et vigtigt grundstof for planter. Kulstof optages af planter som kuldioxid CO2. CO2 optages gennem planternes spalteåbning i bladene. Via fotosyntesen indgår CO2 sammen med vand (H2O) i dannelsen af sukker (C6H12O6). Som gartner kan vi i væksthuse og tunneler regulere på luftens indhold af CO2 og dermed øge udbytter og kvalitet.


Kuldioxid CO2

 

Fotosyntese

Fotosyntesen

CO2 indgår i fotosyntesen sammen med vand som en af de to vigtige byggesten for produktion af sukker i planterne. (se også nyhedsbrev om fotosyntese)

6 CO2 + 6 H2O + lysenergi --> C6H12O6 (glukose) + 6 O2

Ved at øge mængden af CO2 i luften omkring planterne kan man påvirke fotosyntesen i en positiv retning og dermed øge produktionen (udbyttet).

Luftens naturlige indhold er i dag nået til et niveau på over 400 ppm. Positivt for planteproduktion men knapt så heldigt for den globale opvarmning (ikke mere om det i dette nyhedsbrev).

Ved planteproduktion i væksthuse og tunneler med lukkede vinduer vil luftens indhold hurtigt kunne falde til et niveau på under 200 ppm. Når planterne har ”spist” op af CO2´en, vil fotosyntesen og dermed også planteproduktionen gå i stå, se figur 2.

Effekt

Tilførsel af CO2

For at undgå nedgang i planteproduktion skal væksthus- og tunnelgartnere tilføre CO2. CO2 kan tilføres enten som rent CO2 eller via renset røggas. Vælges renset røggas som CO2-kilde, skal man jævnligt kontrollere, at røggassen er helt ren. Indeholder røggassen CO, NOx eller ætylen, vil fotosyntesen hæmmes væsentligt.
Det er sjældent, at 100 % ren røggas opnås i praksis. Dette kan være ok så længe planterne gennem fotosyntesen er aktive, men CO, NOx og ætylen må ikke findes i huse om natten. Ved anvendelse af renset røggas er det derfor meget vigtigt, at CO2 tilførsel stoppes i god tid før solnedgang (lamper slukkes). Anvendes energi-gardiner er det altid en god ide at lufte lidt ud inden disse køres for. Få procent luft i vindsiden i få minutter er nok.

Med lukkede vinduer kan man om dagen med god økonomi holde et CO2 niveau på ca. 1000 ppm. De fleste plantearter vil øge væksten helt op til 1500 ppm (se figur2), men det er sjælden økonomisk rentabelt at dosere mere end 1000 ppm. Rent CO2 er dyrt og røggas kommer kun ved at afbrænde dyrt naturgas. Er der varmebehov er røggas naturligvis gratis.

Selv med åbne vinduer vil CO2 niveauet falde i væksthusene/tunnelerne og det vil fortsat være økonomisk forsvarligt af tilføre CO2 for at øge planteproduktionen. At forsøge, at holde et niveau på f.eks. 1000 ppm vil ikke være muligt med åbne vinduer. Med åbne vinduer vil et niveau på 400-500 ppm være muligt at opnå ved konstant at tilføre CO2.
Med åbne vinduer er det dog ikke, som ved lukkede vinduer, niveauet i huset der styres efter. Med åbne vinduet er det tilførsel af gram CO2 pr. m2 pr. time, der diskuteres. Det økonomiske optimum kan diskuteres, men et niveau på 20 gram CO2 pr. m2 pr. time vil i de fleste tilfælde være økonomisk ansvarligt. Tilbage i 1998 tilførte man op til 40 gram CO2 pr. m2 pr. time, men med dagens CO2 priser og energipriser vil dette næppe give mening.

CO2 bør doseres fra solopgang (lamper tændes) til ca. 2 timer før solnedgang (lamper slukkes). Det er vigtigt, at CO2 niveauet er nede på 400-500 ppm inden natten starter for ikke at stresse planterne (se nyhedsbrev ”Planter ånder også”)

Placering af C02 tilførsel

Der er vigtigt at dosere CO2 under planterne, så CO2´en kan diffundere op gennem plantemassen.
Dette er specielt vigtigt ved åbne vinduer, da det som sagt ikke er niveauet i huset, der er vigtigt, men den konstante tilførsel af CO2 der kontinuerligt skal diffundere op gennem planterne.

Photooxidation

Tilførsel at CO2 kan blive for høj og skade plantevækst på to forskellige måder:

  1. Ved at niveauet bliver så højt, at planterne lukker spalteåbninger, hvorved fotosyntese og vækst går i stå.
  2. Værst er det dog, når der opstår photooxidation i bladene. Bladene ”brænder” sammen og kommer til at se helt pergamentagtige ud. Photooxidation opstår, når der er for lidt vækst i planterne i forhold til den øgede dannelse af sukker som følge af øget CO2-niveau. Kan den dannede sukker ikke komme væk fra bladet, brænder bladet sammen.

Man skal således være meget opmærksom på ikke at overdosere med CO2, når planternes vækststadie ikke er klar til dette. Dette kan f.eks. være småplaner eller efter en kraftig beskæring af planterne. (se figur 3)

Agurkeplanter

Kontakt gerne Yara for yderligere råd til optimering af CO2 dosering.

Niels Holmenlund

Yara