Forsinket opstart af raps og vintersæd

Det ellers meget tørre og tidlige forår er åbenlyst blevet afløst af meget vådt og blæsende vejr, som har medført at de færreste har kunnet give gødning til markerne. Det er dog endnu ikke noget stort problem da de fleste raps og vintersædsmarker er kraftigt udviklede og endnu ikke mangler næring i stor stil.

Artikel af Kristian Nielsen, 15-03-2019

Konsulenter fra LMO har været i hvedemarker og måle med vores håndholdte N-Sensor. Målingerne taler deres tydelige sprog; markerne er kraftigere end normalt i år. LMO målte et kvælstofoptag på 29 kg N i denne uge i en hvedemark lige nord for Randers. Der blev mål i april sidste år i samme mark og her var optaget kun 14 kg N. Samtidig viste målingerne i denne uge, at der var stor forskel i mellem markerne afhængig af forfrugt og sådato. En hvedemark efter frøgræs sået i oktober havde et optag på kun 13 kg N.

Vi er nu nået så langt hen på året, at det er på tide at få startet vintersæd og raps op. Vinterbyg og raps er på høje tid at starte op så der skal gødes når føret tillader det som nævnt i sidste nyhedsbrev. I kraftige hvedemarker haster det ikke med at komme i gang, men de bør får en mindre mængde inden udgangen af marts. Her bør der gives 50-60 kg N. I normalt og svagt udviklede hvedemarker bør der tildeles gødning så snart føret tillader det. Her bør der tildeles 60-80 kg N. Kommer vi hen til månedsskiftet før end gødningen kommer ud bør tildelingen i normalt og svagt udviklede marker øges til 80-100 kg N.