Gødning og miljø

Det er veldokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser at en afbalanceret afgrødenæring har mange positive effekter på miljøet. En afbalanceret afgrødenæring vil hjælpe til at undgå udtømning og nedbrydning af jorden og derfor sikre et bæredygtige afkast. En afbalanceret afgrødenæring vil sikre at platens vækst ikke hæmmes som resultat af næringsmangel og dette sikrer samtidig en effektiv udnyttelse af alle benyttede næringsstoffer. En afgrøde der er blevet plejet og som har modtaget den optimale næring, vil almindeligvis medføre en lav miljømæssig påvirkning per ton produceret afkast. Dette er bevist både for Carbon Footprint, nitratudvaskning og for effektiv vandudnyttelse i afgrøde produktionen. Mineralskgødning skal anvendes i overenstemmelse med afgrødernes behov. Overgødskning vil have en negativ indflydelse på miljøet, så som nitratudvaskning eller andre tab.