Reducer NOx-emissioner til en lavere pris

Vælg imellem SNCR- og SCR-teknologi i byggefasen ved konstruktion af et nyt system til NOx-reduktion

Hvis du skal reducere NOx-emissioner i et eksisterende anlæg, hvor der i øjeblikket ikke er installeret noget system til reduktion af NOx, kan Yara hjælpe dig med at finde frem til den bedst mulige teknik i forhold til: 

  • Forbrændingsparametrene
  • Driftsparametrene 
  • NOx-niveauerne i røggasserne 
  • Graden af NOx-reduktion, der skal opnås i overensstemmelse med IPPC-regulativet eller Direktiv om industriemissioner.

Ud over at rådgive om den NOx-reagenstype, der er bedst egnet til din proces, kan Yara hjælpe dig med at beslutte, om SNCR-, SCR- eller hybridteknologi er bedst egnet i forhold til dine behov for reduktion af NOx.

construction and optimization of NOx control technologies

Tænk på Yara, hvis du skal bruge et nyt system til reduktion af NOx

Yaras ekspertise omfatter:

  • Konstruktion og optimering af styreteknologier til NOx: SCR eller SNCR 
  • Pålidelig og punktlig levering af det reduktionsmiddel, der er bedst egnet til dine behov 
  • Rådgivning om opbevaring og håndtering af reagenskemikalier med henblik på ufarlig drift.
NOx control system

Reducer driftsomkostningerne i forbindelse med dit system til styring af NOx

Du står over for eller frygter stigende driftsomkostninger på dit system til styring af NOx. Dette kan skyldes:

  • Højt forbrug af reagens til reduktion af NOx
  • Ineffektiv behandling af røggasser 
  • Behov for hyppig (og dermed bekostelig) vedligeholdelse.

Uanset hvilken strategi du i øjeblikket benytter til NOx-behandling, er det muligt at løse disse udfordringer. Yara kan hjælpe dig med at evaluere din NOx-reduktionsproces og rådgive dig vedr. reduktion af omkostningerne og forbedring af systemets effektivitet.

NOx Plant

Opgrader dit system til styring af NOx

Scenarier: Der er allerede installeret et system til NOx-reduktion på din fabrik, men det lever ikke længere op til de aktuelle lovkrav i IPPC-direktivet eller Direktiv om industriemissioner, eller måske bliver det stadigt vanskeligere eller dyrere at få fat i reservedelene til dette reduktionssystem? Disse problemer kan overvindes ved at opgradere dit aktuelle system til reduktion af NOx ved hjælp af de nyeste og almindeligt tilgængelige teknologier.

Yara, verdens førende inden for SNCR-installationer, kan bedømme og evaluere dit eksisterende system til reduktion af NOx og rådgive dig med hensyn til opgraderingsmuligheder.