Styring af NOx-emissioner på kraftværker og i industrien

Styring af NOx-emissioner på kraftværker og i industrien 

Kraftværker samt mange industrier som f.eks. cementfabrikker, forbrændingsanlæg, glasværker og raffinaderier skal i stadigt højere grad være udstyret med systemer til reduktion af NOx. Sådanne systemer er normalt enten et SNCR-system (ikke-katalytisk proces) eller et SCR-system (katalytisk metode), hvor enten ammoniak- eller ureareagens indsprøjtes. I Europa pålægger ny lovgivning iht. IPPC-direktivet med ændringer under navnet Direktiv om industriemissioner i industrien nye værdier, som de skal overholde med hensyn til reduktion af gasemissioner. Disse tekster har i særdeleshed at gøre med emissioner af kvælstofoxider. I tillæg til dette europæiske direktiv skal yderligere restriktioner overholdes på både nationalt og lokalt niveau.

Reducer NOx-emissioner til en lavere pris – få del i mere end 20 års erfaring med Yara

Siden 1990'erne har vi tilbudt et udvalg af opdaterede løsninger til forebyggelse af emissioner af kvælstofoxider (NOx). Disse løsninger markedsføres under varemærkenavnet NOxCare.

Vores salgsteam tilbyder flere løsninger for at hjælpe dig med at mindske dine NOx-emissioner:

  • SNCR-teknologi
  • SCR-teknologi
  • SNCR/SCR-hybridteknologi
  • Reagenser til reduktion af disse emissioner
  • Salgsopfølgende serviceydelser.

Vores ekspertise favner bredt: Fra design og konstruktion af systemer til reduktion af NOx-emissioner over understøttelse af dig i dit daglige arbejde med NOx-styring og hjælp til opgradering eller optimering af dit aktuelle system til reduktion af NOx. Vi hjælper til enhver tid med at optimere dit system ved at: 

  • gøre det lettere for dig at vælge den rigtige teknologi 
  • udvikle udstyr af høj kvalitet, som ikke kræver særligt omfattende vedligeholdelse
  • udregne den præcise indsprøjtede reagensmængde, som dit anlæg kræver 
  • rådgive om det mest hensigtsmæssige reagenslager og udstyr til din lokalitet.

Det er vores mål, at dine NOx-emissioner reduceres til en lavere pris.

Reducing agents for NOx control

Reduktionsmidler til NOx-bekæmpelse

For at sikre en pålidelig forsyning og være sikker på aldrig at løbe tør for reagens, kan du regne med Yaras produktionskapaciteter, som består af et netværk af 30 fabrikker i hele verden. Vælg fra vores sortiment for at få det reagens, der passer dig bedst:

Services for Nox Control systems

Serviceydelser til systemer til styring af NOx

Vi lægger al vores ekspertise og knowhow i SNCR- og SCR-systemer, ammoniak- og ureareagenser samt serviceydelser, for at du kan optimere dine NOx- styresystemer