Hvad er AdBlue®?

AdBlue bruges til at reducere NOx-emissioner fra køretøjer, der er udstyret med SCR-teknologi

AdBlue omdanner skadelig NOx fra dit dieselkøretøjs udstødningsgas til uskadeligt kvælstof og vanddamp og reducerer dermed betragteligt emissionerne af kvælstofoxider (NOx), som er en væsentlig kilde til forurening af atmosfæren, og som medfører smog i bymidter. Ifølge undersøgelser udført af Verdenssundhedsorganisationen vides NOx-emissioner at virke forværrende på astma.

Siden 2005 har den europæiske lovgivning vedr. dieselkøretøjer krævet en drastisk reduktion af NOx-emissionerne. Køretøjsproducenter – og først og fremmest producenter af store godskøretøjer – har været nødt til at omkonstruere udstødningssystemerne på deres køretøjer. Stadigt flere dieselbiler, traktorer og andre ikke-vejgående køretøjer udstyres i dag også med SCR-systemet i udstødningsrøret.

Praktiske anbefalinger

AdBlue er meget nemt at bruge og er et uskadeligt stof. Det er hverken et brændstof eller et brændstofadditiv, men en meget ren ureaopløsning, som fyldes i en særlig AdBlue-tank i dit køretøj. Tanken skal fyldes, når en indikator i instrumentpanelet gør opmærksom på det. AdBlue er ikke farligt, da det hverken er antændeligt eller eksplosivt. Det er klassificeret som væske, der kan transporteres med minimal risiko. Hvis du nogensinde får AdBlue på hænderne, skal du bare vaske dem grundigt med vand.

Få mere at vide om, hvordan man bruger AdBlue

Hvor kan jeg købe AdBlue?

Du kan købe AdBlue på mange servicestationer i hele verden eller fra leverandører af brændstof eller reservedelsforhandlere. AdBlue kan leveres direkte til dit depot som bulk-vare fra tankvogn til din lagertank eller emballeret i en IBC (mellemstor beholder til bulk-varer) eller en tromle.

Hvor du kan købe AdBlue, hvis du har en lastbil, et stort godskøretøj eller en bus

Hvor du kan købe AdBlue, hvis du har en traktor, en gravemaskine, byggerimaskiner eller et ikke-vejgående køretøj

Hvor du kan købe AdBlue, hvis du har en bil

AdBlue, svar på alle dine spørgsmål!

Du har netop modtaget dit nye køretøj: Et stort godskøretøj, en kassebil, en traktor eller et ikke-vejgående køretøj, og det er udstyret med SCR-teknologi. Du skal nu også købe AdBlue. Uanset hvilken slags køretøj du har, skal du bruge den samme type og kvalitet af AdBlue, og du skal bruge det på samme måde.

Denne korte film forklarer, hvordan AdBlue fungerer sammen med SCR-teknologien:

AdBlue: Hvordan fremstilles det?

AdBlue produceres af en ureaopløsning af meget høj renhed. Urea fremstilles ved syntese af ammoniak og CO2 (kuldioxid). Teknisk urea findes i produkter som f.eks. shampoo, kosmetik og lim. Ureaen, der benyttes i AdBlue, er af en anden kvalitet end den, der benyttes til gødningsstoffer.

Kvalitets-AdBlue, som den Yara producerer, er direkte afledt af urea-fremstillingsprocessen. Denne ureaopløsning fortyndes efterfølgende med specialbehandlet demineraliseret vand. Der benyttes vand af en specifik kvalitet og høj renhed til AdBlue for at forhindre enhver form for kontaminering. Brug af for ringe vand til produktionen af AdBlue er sandsynligvis den største trussel imod din katalysator og dermed dit køretøj, så det er afgørende at købe fra en leverandør, der producerer AdBlue i overensstemmelse med den globale ISO-specifikation.

Hvordan vælger man AdBlue?

Køb kun produkter, der kaldes AdBlue, og som er fremstillet i overensstemmelse med ISO 22241 (ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO-22241-3) standarden. SCR-systemerne, som AdBlue benyttes i, er meget følsomme over for potentielle kemiske urenheder, som kan kontaminere ureaopløsningen. Selv ganske små mængder urenheder kan forringe din SCR-katalysators ydeevne dramatisk. Hvis du vælger et kvalitetsprodukt, undgår du høje omkostninger i forbindelse med udskiftning af en beskadiget katalysator.

Advarsel: De fleste køretøjs- eller motorproducenter afviser garantiforespørgsler, hvis du har brugt AdBlue af lav kvalitet eller en væske, der er modificeret forkert.

Hvad er SCR-teknologi til lastbiler, busser, ikke-vejgående køretøjer og biler?

"SCR" er navnet på en efterforbrændingsteknologi til behandling af udstødningsgassen i dieselkøretøjer, som gør dem i stand til at reducere deres skadelige emissioner af NOx (kvælstofoxider). SCR er den engelske forkortelse for Selective Catalytic Reduction. Denne teknologi kræver brug af en reagens ved navn AdBlue. Næsten alle de større motorproducenter har besluttet at benytte denne teknologi for at overholde den seneste lovgivnings krav til emission af NOx (kvælstofoxider).

De vigtigste komponenter i SCR-systemet er:

  • SCR-katalysatoren
  • AdBlue-indsprøjtningsenheden
  • AdBlue-tanken
  • AdBlue-indsprøjtningsstyreenheden

AdBlue sprøjtes fra køretøjets AdBlue-tank ind i udstødningsrøret før SCR-katalysatoren, men efter motoren. Når stoffet opvarmes i udstødningsgassen, bliver AdBlue-væsken til ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2). Når kvælstofoxidgasserne (NOx) fra udstødningsrøret reagerer med ammoniakken i katalysatoren, bliver de skadelige NOx-molekyler i udstødningsgassen omdannet til uskadeligt kvælstof og vand, der frigives til atmosfæren som vanddamp.

Hvis du vil sikre, at dit SCR-system arbejder korrekt, skal du sørge for at bruge AdBlue af høj kvalitet som f.eks. produktet, der sælges af Yara under varemærket Air1. På den måde beskytter du din investering i dit køretøj bedre, da reagenser af lav kvalitet ikke er tilstrækkeligt rene og kan være kontamineret med urenheder. Det kan medføre skader på din katalysator og betyde meget bekostelige reparationer, som producentens garanti ikke vil dække.

SCR vil blive benyttet i nye modeller af køretøjer til Euro VI i forbindelse med store godskøretøjer og Euro 6 i forbindelse med biler. Der er tale om en teknologi, der allerede har dokumenteret virkning, og som i høj grad er fremtidssikret.

Hvilke fordele er der ved SCR-teknologi med AdBlue?

AdBlue er i kombination med SCR-teknologi en effektiv løsning til reduktion af NOx-emissioner fra dieselmotorer. Den muliggør lavere CO2-emissioner end konkurrerende løsninger som f.eks. EGR-teknologien. Den er desuden den mest økonomiske løsning, som overholder standarderne for NOx-emissioner. Verdens større producenter af motorer og køretøjer tilbyder nu modeller, der er udstyret med SCR, og som følge af Euro VI-emissionsstandarden for store godskøretøjer Europa vil dette kun styrke efterspørgslen efter denne teknologi.

Hvorfor bør jeg vælge AdBlue fra Air1?

Air1's AdBlue-varemærke produceres og markedsføres af Yara, som er verdens største producent af AdBlue. Det er vores egne fabrikker, der producerer Yaras AdBlue, og de er beliggende i Frankrig (Le Havre), Holland (Sluiskil), Tyskland (Brunsbuttel) og Italien (Ferrara). Disse anlæg er strategisk placeret med henblik på at forsyne vores markeder med AdBlue. Vores Sluiskil-lokalitet er verdens største AdBlue-produktionsanlæg og har i øjeblikket en kapacitet på 400.000 tons AdBlue.

Til hver tank AdBlue, der produceres på vores fabrikker, knytter Yara et identifikationsnummer. Dette partinummer tilknyttes efter udført analyse, så det sikres, at partiet har den rigtige specifikation, og at det det altid er muligt at spore partiet. Disse oplysninger vil være tilgængelige ved henvendelse.

Du finder Air1, Yara's AdBlue, via et netværk af forhandlere over hele verden, men også på mange servicestationer, der henvender sig til lastbilchauffører. Disse stationers placering kan du finde ved at downloade vores gratis app: