AdBlue® til jernbanetog

AdBlue til jernbaner

AdBlue muliggør reducerede emissioner af kvælstofoxider (NOx) fra diesellokomotiver, som er udstyret med SCR-systemer. Adskillige motorproducenter, herunder Siemens, Alstom og Bombardier, har valgt denne teknologi til deres nye modeller. Visse baneselskaber i Europa har været hurtige til at reagere på lokal eller national lovgivning vedr. NOx-grænser for tog og benytter allerede AdBlue.

Vores ekspertise som samarbejdspartner, der allerede leverer AdBlue til SCR-diesellokomotiver

Vores dedikerede AdBlue-varemærke, Air1, som har været i produktion siden 2004 og har forsynet lokomotiver inden for jernbanesektoren siden 2010.

  • Vi er verdens førende producent af AdBlue. Vi forsyner de globale markeder med AdBlue fra vores anlæg i Europa, herunder bl.a. vores fabrik i Sluiskil i Holland – verdens største produktionsanlæg til AdBlue. Yara har været en førende aktør på markedet siden 1993 og har samarbejdet med forskellige producenter om at definere, hvad AdBlue skulle være.

Du kan sikre god ydeevne i dit SCR-lokomotiv ved udelukkende at bruge AdBlue, der kommer fra en pålidelig kilde og ukontamineret urea, f.eks. Yara's varemærke, Air1.

  • Yara har også sit eget logistiknetværk, som er dedikeret til AdBlue, så det sikres, at den AdBlue, vi markedsfører under Air1-varemærket, holder høj kvalitet og stemmer overens med normerne. Vores fabrikker og forsyningskæde underkastes regelmæssige kontroller med henblik på overvågning af kvaliteten af vores AdBlue.
  • Vores kommercielle teams deler gerne deres erfaring og viden om AdBlue med jernbaneoperatører for at vejlede dem i brugen af AdBlue.

AdBlue er et brugervenligt og ufarligt produkt, som opbevares i en separat tank i forhold til dieselbrændstoffet. Du skal helt enkelt fylde AdBlue-tanken med AdBlue, når du i øvrigt tanker diesel. Når lokomotivet kører, sprøjtes AdBlue ind i udstødningsrøret, som forbinder motoren med SCR-katalysatoren. AdBlue opvarmes af udstødningsdampene og omdannes til ammoniak og kuldioxid ved en kemisk proces. Når udstødningsdampene, som indeholder kvælstofoxider, ammoniak og CO2, reagerer med katalysatoren, omdannes NOx-molekylerne til vand og kvælstof. I stedet for at afgive skadelige kvælstofoxider, udstøder diesellokomotivet kvælstof og vanddamp, hvorved forureningen reduceres betragteligt.

Der findes i øjeblikket kun ganske få diesellokomotiver i verden, som er udstyret med SCR-systemer, der kræver AdBlue. Der er i europæisk regi igangværende diskussioner om at indføre grænser for NOx-emissioner fra tog. Dette har forbindelse med revisionen af NRMM-direktivet vedr. ikke-vejgående køretøjer.

Visse europæiske lande som f.eks. Sverige har national lovgivning, som begrænser NOx-emissionerne. Her er man særligt langt fremme på dette område. Landets jernbanenetværk skal sørge for, at nye diesellokomotiver er udstyret med SCR-systemer til styring af NOx.