Special kemikalier

Med over 100 års erfaring inden for kvælstofkemi og nitratproduktion har Yara udviklet et bredt udvalg af special-nitratprodukter, der er skræddersyede til kundernes behov inden for betonproduktion, olieefterforskning og -boring, solenergi og elektronikgasser/medicinske gasser.

Vores forskningscentre er konstant under udvikling og opdager nye anvendelsesområder for nitrogen-baserede kemikalier og nitrater. Vores forskning sigter på at identificere og udvikle løsninger, der hjælper dig med optimere din virksomhed og din industrielle konkurrenceevne. Yaras nitratspecialiteter, der forhandles i hele verden, er:

Concrete Admixture set accelerator for Concrete manufacturing image

Multifunktionelt additiv til beton

Vores multifunktionelle additiv er en accelerator til tilsætningsstoffer til beton. Det muliggør arbejde med beton i selv hård kulde. Det er korrosionshæmmende og optimerer brugen af vand og cement i kombination med blødgøringsmidler. Ydeevnen forøges endda endnu mere ved brug i forbindelse med superblødgørere. Produktet markedsføres under varemærket NitCal.

Drilling fluid additive for Oil exploration and production image

Borevæske til olieefterforskning

Yara-løsninger til oliebranchen omfatter borevæsker (OBM og SBM klar saltlage, fraktureringsvæske) samt løsninger imod forsuring i brønde og tanke (og forebyggelse af H2S). Disse løsninger markedsføres under varemærket PetroCare.

Ammonium Nitrate for Medical gases image

Ammoniumnitrat til medicinske gasser

Yaras ammoniumnitrat er rent og sporbart (ned til det enkelte parti) og benyttes i hele verden til produktion af lattergas til medicinsk anvendelse.

Biological wastewater treatment thumb

Spildevandsbehandling

Om du repræsenterer en kommune eller et industrielt renseanlæg bliver rensekravene stadig strengerer og mere udfordrende at opfylde. Yara kan hjælpe dig med at effektivisere din renseproces på mange områder.