Lugtgener og forebyggelse af H2S

YaraNutriox™: En effektiv forebyggende behandling imod H2S

Svovlbrinte, eller H2S, er en giftig gas, som ofte findes i kloaksystemer, anlæg til behandling af kloakvand og industrielt spildevand. Gassen udvikler sig i kloakker som følge af biologisk aktivitet i spildevandet. 

Der findes mange systemer til bekæmpelse af ildelugtende forurening, der opstår som følge af svovlbrinte. Nogle af dem løser æugt problemet, mens andre, f.eks. YaraNutriox™, er forebyggende. YaraNutriox™ er en naturlig proces, som Yara har udviklet på siden sidst i 1980'erne. Processen benyttes af hundredevis af kommuner i Europa og resten af verden, der har problemer med svovlbrinte. 

YaraNutriox™ er et system til forebyggelse af svovlbrinte og de lugte, gassen medfører. YaraNutriox™ virker på kilden til problemet og indsprøjter automatisk præcise mængder af specifikke næringsstoffer, hvor og når det er nødvendigt i kloaksystemer eller anlæg til behandling af kloakvand. Ved hjælp af komplekst modellerings- og doseringsudstyr sikrer systemet optimale indsprøjtningsmængder med henblik på eliminering af lugtgener i lokalsamfundet og samtidig forebyggelse af risikoen for, at medarbejdere eller offentligheden bliver udsat for denne ekstremt giftige gas. 

H2S er siden 2010 blevet kategoriseret som en giftig gas i den Europæiske Union. Gassen er dødbringende, hvis koncentrationerne bliver for høje (> 1.000 ppm), og dens tilstedeværelse opdages som regel på grund af den karakteristiske lugt af "rådne æg". Over en vis koncentration vil svovlbrinte imidlertid bedøve lugtenerven, så lugten slet ikke kan opdages. Netop derfor er der så vigtigt at træffe forebyggende forholdsregler som f.eks. YaraNutriox™, der sælges af Yara.

Hvad kan du lugte?

Egg Smell thumbnail

Lugt af rådne æg

Hvis du lider under lugtgener, der minder om lugten af rådne æg, er det meget sandsynligt, at generne skyldes svovlbrinte.

Evodor AB Sweden

Air Analysis and Odour Reduction

Yara’s recent acquisition of YaraEvodor means we can offer customized solutions for odour and gas treatment, using a number of different methods such as oxidation with ozone, UV light and filtering with activated carbon, compost filters or washing with scrubber technology.

YaraNutriox™ fra Yara virker imod H2S, ætsning og sundhedsfare

Industrial thumb

Forebyggelse af H2S på en industrilokalitet

Mange industrilokaliteter i hele verden har valgt at forebygge dannelsen af H2S med YaraNutriox™. Denne forebyggende, bæredygtige proces beskytter medarbejderne på disse anlæg imod de risici, der forårsages af denne giftige gas.

Dosing unit for H2s

Forebyggelse af H2S og lugt i dit kloaknetværk

YaraNutriox™ forebygger H2S og lugt i dit kloaknetværk. Denne behandling eliminerer sammen med en komplet pakke af serviceydelser og en dynamisk YaraNutriox™-doseringsmodel lugtgener og reducerer risikoen for, at medarbejdere bliver udsat for giftig H2S-gas. YaraNutriox™ er ufarligt at håndtere og giver yderligere den fordel, at svovlbrintens ætsende egenskaber forebygges.