Yara PRECISE™

Yara PRECISE giver mulighed for, enkelt og nemt, at kontrollere om gødningen bliver spredt jævnt.

Image Yara Precise 300x288px  Et Precise sæt består af: 
  -  7 stk. ABS plastbakker 50 x 50 cm 
  -  7 stk. plastindsatser 
  -  7 stk. skalainddelte målerør 
  -  1 stk. plasttragt 

  Sættet leveres i 2 stk. beskyttelsestasker i kraftigt nylon.

 


Anvendelse i marken 

Opsamlingsbakkerne anbringes jævnt fordelt på arbejdsbredden og på tværs af kørselsretningen. Illustrationen viser, hvordan bakkerne optimalt anbringes i forhold til køresporene - med en fast indbyrdes afstand og i lige linie af kørselsretningen. For det bedste result skal bakkerne stå vandret på jorden. 

Plastindsatserne lægges i bakkerne, således gødningskornene ikke springer op igen. 

Spredetesten gennemføres ved at sprede gødning på normalvis i sporet både til højre, henover og til venstre for bakkerne. Derved passeres bakkerne tre gange og der tages højde for dobbeltoverlap. Begynd spredningen i god tid før bakkerne passeres. Kør med normal hastighed og med normalt omdrejningstal på PTO-aksen. 

Aflæs resultat 

Bakkerne tømmes enkeltvis over i hvert sit målerør. Er sprederen fejlfri og indstillet korrekt, vil der være lige meget gødning i alle syv målerør. 

Traktorførerens 10 bud til ensartet spredning 

  1. Udskift nedslidt eller beskadiget sprede-apparatur 
  2. Vær' omhyggelig med montering og grundindstillinger 
  3. Undgå kørsel i kraftig blæst max 8-9 m/s 
  4. Overskrid ikke minutkapaciteten (se spredetabellen for pågældende gødning) 
  5. Indstil traktorens omdrejningstal 
  6. Kørsel med korrekt kørselsafstand 
  7. Brug maskesold og presenning 
  8. Kontroller mængden 
  9. Kontroller fordelingen 
  10. Anvend gødning som er støvfri, tør og let-løbende 

Kontrollen bør udføres jævnligt under spredearbejdet og hver gang, der skiftes gødningstype. 

Se en video af hvordan du bruger dit Yara Precise spredesæt herunder, eller se denne og andre relevante videoer på vores YouTube kanal.

Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere information om Yara Precise, hvadenten det er vejledning i brugen af sættet, prisen eller hvor du kan købe sættet.

Yara Precise Video