Yara ImageIT

Yara ImageIT er en App, som ved hjælp af fotos måler kvælstofindholdet i afgrøden. App'en findes til vinterhvede og vinterraps.

Yara ImageIT er nu helt gratis at bruge. For at låse app'en op, se afsnittet lægere nede på denne side.ImageIT image

Ud fra billedanalyse kan app'en estimere kvælstofoptaget i en afgrøde og på baggrund af dette generere en kvælstofanbefaling. Alt dette kan gøres mens du står i marken - når blot der er mobil- og datadækning.

Udover at vise hvor meget kvælstof, der skal anvendes for at opnå optimal kvalitet og afkast, giver ImageIT også forslag til hvilke af Yaras kvalitets gødningsprodukter der fungerer bedst i den givne situation, samt kontakt info på dit lokale Yara kontor.

App’en forvandler kameraet i din smartphone til en high-tech tester af næringsstoffer. ImageIT udregner kvælstofoptaget baseret på bladdækket, bladenes grønne farve og fremkomsten af brune blade. 

Selvom ImageIT er et avanceret agronomisk redskab, er ImageIT meget brugervenlig og fleksibel når det kommer til de tekniske færdigheder som det kræver for at styre app’en. ImageIT kan bruges med stort set alle smartphonekameraer og virker bedst ved lav opløsning med en fil størrelse helt ned til 50 – 200 KB. 

I områder med dårligt signal eller dækning kan billederne gemmes offline og sendes når du igen får signal på telefonen. 

Yara ImageIT Brugervejledning

Lås App'en op

For at låse app'en op skal du klikke i højre hjørne ved teksten "Lås op". Herefter følg guiden herunder. Selvom der vil stå "køb app" vil du ikke blive et beløb.

Yara ImageIT app

Tryk på "lås op" i højre hjørne

Yara ImageIT app

Tryk på "lås op"

Yara ImageIT app

Du har nu låst app'en op og den kan bruges ubegrænset

Yara ImageIT app

Indtast din kode for at opgradere til seneste version

Teknologien bag

Teknologien bag ImageIT er en udførlig billedanalyse som kan bestemme bladarealet ud fra antallet af blad pixels i forhold til antallet af pixels som indeholder jord. Bladarealet er korreleret med kvælstofoptaget i afgrøden.
Billedet analyseres og sammenholdes med data fra Yaras database over plantebilleder og kvælstofoptag og ud fra dette generes en anbefaling af den optimale kvælstofmængde for marken/området hvor billederne er optaget. Til dette kræves en vurdering af mineraliseringspotentiale, mængden af brune blade som følge af frostskade samt forventet udbytte. På baggrund af dette kan der gives en anbefaling af den optimale kvælstofmængde for afgrøden.

Graf N-optag i vinterraps

Eksempel på N-optag som funktion af bladareal i vinterraps

Graf N-optag i vinterhvede

Eksempel på N-optag som funktion af bladareal i vinterhvede

ImageIT har været testet i vinterhvede i Landsforsøg 2010 og 2011 og viste, i forhold til andre optiske metoder, en tilfredsstillende sammenhæng mellem N-optagelse bestemt med ImageIT og ved plante-klip og analyse. Beskrivelse og resultaterne fra disse forsøg kan ses i Oversigt over Landsforsøg 2010 side 211 - 213 samt Oversigt over Landsforsøg 2011 side 212 - 215 (Kilde: LandbrugsInfo). Hvad kan resultatet fra ImageIT bruges til? I vinterraps giver ImageIT en anbefaling på den optimale kvælstoftildeling.

Kvælstofoptaget bestemt med ImageIT kan også bruges til for eksempel at omfordele kvælstof i marken. Ved at sammenligne N-optag og kvælstofanbefalinger bestemt i forskellige områder af marken, er det muligt at vurdere om det vil være relevant at flytte kvælstof fra et område af marken med et stort N-optag til områder af marken med lavt N-optag. 

En anden situation hvor ImageIT kan bruges er hvor områder i marken har fået tildelt en afvigende mængde gødning i forhold til resten af marken. Ud fra N-optaget og ImageITs kvælstofanbefaling er det muligt til en vis grad at kvantificere forskellen.

Yara ImageIT er tilgængelig til IOS og Android på det danske marked.

Hent Gratis Nu

ImageIT

Hvis du læser dette fra en PC kan du scanne QR koden for at hente App'en. Alternativt kan du benytte linket her.