Yara N-Sensor®

Yara N-Sensor® monteres direkte på traktoren, hvorfra den måler kvælstofindholdet i afgrøden og varierer tildelingen herefter.

Yara N-sensor grå

Yara N-Sensor® sikrer  at hver eneste del af marken får den helt rigtige mængde gødning. Yara N-Sensor er en effektiv udvikling inden for præcisionslandbrug. 

Yara N-Sensor®: Præcisionslandbrug

At kunne styre gødningstildelingen i forskellige dele af marken, er et af hovedmålene ved præcisionslandbrug. Varieret anvendelse af gødningsmængde kræver præcise og effektive værktøjer til at bestemme behovet for hver enkelt del af marken. Fjernmålingsteknikker giver mulighed for at hente og sende disse informationer hurtigt, præcist og omkostningseffektivt. Yara N-Sensoren® er udvilket til at bestemme afgrødernes N-status. Dette gøres ved at måle afgrødernes evne til at reflektere lys, som dermed giver en indikation på hvor store mængder gødning, der skal anvendes i den pågældende del af marken.

Fordele ved brug af Yara N-Sensor®

  • Benyttelse af optimale mængder gødning i hver eneste del af marken 
  • Forbedring af afgrødernes potentielle vækst over hele marken 
  • Forbedret gødningseffektivitet 
  • Mindre udvaskning
  • Forbedret udbytte 
  • Kornkvaliteten er mere ensartet 
  • Reducering i høstningstid og omkostninger 

Hvordan virker Yara N-Sensoren?

Yara N-Sensoren®  bestemmer kvælstofsbehovet ved at måle afgrødernes reflektering af lys og dækker et område på 3 meter på hver side af traktoren. Målinger tages hvert sekund og systemet er designet til at fungere ved normale arbejdshastigheder. Sensorteknologi, som benyttes til landbruget, er baseret på typiske lysreflekterings kurver for plantevækst. Yara N-Sensoren® måler lysreflekteringen inden for forskellige bølgelængdeområder, som er relateret til afgrødens klorofylindhold og biomasse. Derfra udregnes det aktuelle N-optag for afgrøden. De optimale anvendelsesmængder udledes fra N-optagelses dataen og sendes videre til spredecomputeren, som varierer spredningen alt efter forholdene.  

Hele processen med målingen af afgrødernes kvælstofsbehov og den nødvendige anvendelsesmængde sker omgående og uden nogen form for forsinkelse. 

Yara N-Sensor

Yara N-Sensorens® udvikling

Efter længere tids udvikling i Yaras Research og Development afdeling, i Hanninghof Tyskland, blev den første Yara N-Sensor (Classic) introduceret i 1999 til brug ved forskellige kornsorter. Siden da er der udviklet videre på Yara N-Sensoren for at kunne holde trit med udviklingen inden for kornsorterne, samt for brug til andre afgrøder. Udviklingen af Yara N-Sensoren har hele tiden været en løbende del af Yaras R&D program. 

Mere end 250 forskellige forsøg er udført mellem 1997 – 2010 for at optimere dens præstationer og tilføje nye programmer som for eksempel Absolute-N kalibrering for raps og hvede.

Yara N-Sensor® og Yara N-Sensor® ALS – to systemer, en filosofi

I 2006 lancerede Yara den nye Yara N-Sensor® ALS (Active Light Source), som arbejder på samme måde som den klassiske Yara N-Sensor med at kunne bestemme afgrødens behov for kvælstof. Begge systemer benytter sig af testede agronomiske algoritmer for optimal områdebestemt gødskning og begge er opkoblet til en computer hvor afgrøde- og GPS-data bliver udnyttet og derefter lagret. 

Forskellen på de to Yara N-Sensorer® er at ALS Sensoren har indbygget lys. I stedet for at benytte dagslys til målinger, har Yara N-Sensor® ALS indbygget Xenon blitz lamper, som konstant udsender lys og dermed gør det muligt at registrere refleksiviteten. Dette gør at vores Yara N-Sensor® ALS kan benyttes ligegyldigt vejr - og lysforhold og endda også kan benyttes om natten.